Peretoetuste ja vanemahüvitiste väljamaksmine on häiritud

Peretoetuste ja vanemahüvitiste väljamaksmine on häiritud

09. Jan 19:16 Emmede Klubi Emmede Klubi

Sotsiaalkindlustusamet teavitas, et tehnilise probleemi tõttu võib hilineda 1220 inimese peretoetuse- ja/või vanemahüvitise väljamaksmine. Kuigi seadus ei sätesta, mis kuupäeval peab raha inimesteni jõudma, on tavaks saanud, et peretoetused ja vanemahüvitised jõuavad inimesteni 8. kuupäeval. Valdav osa neist, keda antud olukord puudutab, saavad raha kätte hiljemalt 10. jaanuaril.

Seekordne probleem puudutab inimesi, kes on vahetanud toetuse või hüvitise saamise kontot. Tehnilise tõrke tõttu kandis süsteem raha kliendi poolt varasemalt märgitud arveldusarvele, mis aga ei vasta tema hilisemale soovile. Sotsiaalkindlustusamet on võtnud ühendust kõikide inimestega, keda see olukord puudutab. 

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja kohusetäitja Kristina Pähkli sõnul ei ole veel selge, mis on tehnilise probleemi põhjus, kuid ameti ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse töötajad (TEHIK) annavad endast kõik, et raha jõuaks inimesteni esimesel võimalusel. “Juhtunu täpne põhjus on veel väljaselgitamisel. Pensione ja hüvitisi maksame välja IT süsteemidega, mis on loodud ligi veerandsada aastat tagasi. Paraku tekib vananenud süsteemide haldamisel ettenägematuid probleeme. Püüame need võimalikult kiirelt lahendada, et toetused jõuaksid saajateni, kelle jaoks on tegemist olulise sissetulekuallikaga.”

Kui toetused ja hüvitised pole õigel ajal laekunud, võtke ühendust sotsiaalkindlustusametiga telefonil 612 1360 või iseteeninduskeskkonnas iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Sotsiaalkindlustusamet maksab iga kuu peretoetusi ligi 160 000 ja vanemahüvitist pea 20 000 inimesele.