Peretoetuse juurdemakse ühe pere laste eest võib laekuda erinevatel päevadel

Peretoetuse juurdemakse ühe pere laste eest võib laekuda erinevatel päevadel

15. May 2023, 13:13 Emmede Klubi Emmede Klubi

Tulenevalt asjaolust, et peretoetuste juurdemakseid tehakse maikuu vältel jaokaupa ja käsitööna lapse järgi, siis võib tekkida olukord, kus ühe pere laste eest laekub juurdemakse erinevatel päevadel, teavitas Sotsiaalkindlustusamet.

Kuna 1. veebruarist jõustus uus perehüvitiste seadus, millega peretoetused on oluliselt suuremad, kuid jaanuaris maksti peretoetused välja veel vanade, väiksemate määrade alusel, siis teeb sotsiaalkindlustusamet kõigile jaanuarikuus peretoetuste saajatele jaanuari eest toetuste juurdemaksed. Juurdemaksed tehakse maikuu jooksul. 

Esimesena said juurdemaksed üksikvanemate lapsed, hiljemalt maikuu jooksul tehakse maksed ka lasterikka ning esimese ja teise lapse toetuste saajatele.

"Kinnitame, et kõik pered saavad oma ettenähtud toetuselisa kätte maikuu jooksul," kirjutab Sotsiaalkindlustusameti. 

Üksikvanema lapse toetus on 1. veebruarist jõustunud perehüvitiste seaduse järgi 80 eurot, mis on võrreldes möödunud aastaga 60,82 eurot rohkem. Üksikvanema lapse toetuse saajaid on Eestis umbes 10 000 inimest. Esimese ja teise lapse eest makstakse jaanuari eest juurde 20 eurot, 3-6 lapsega perele lasterikka pere toetust 350 eurot ja 7 ning enama lapsega 450 eurot.

Samal ajal, kui Sotsiaalkindlustusamet teostab käsitsi juurdemakseid, toimub Riigikogus obstruktsioon ehk Riigikogu töö on katkestatud, sest koalitsioon soovib ülikõrgeid suurperetoetuseid uuesti kärpida, opositsioon aga pole sellega nõus ja takistab seadusmuudatusega edasi minemist läbi istungi protsessi takistamise.