Peamised seksuaalkuritegude-vägistamiste ohvrid Eestis on lapsed

Peamised seksuaalkuritegude-vägistamiste ohvrid Eestis on lapsed

13. May 2014, 06:57 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kõigist Eestis toime pandud seksuaalkuritegudest ligi 80 protsenti ja kõigist vägistamisjuhtumitest koguni pooled pannakse toime laste peal.

2013. aastal registreeriti Eestis 363 seksuaalkuritegu ja 132 vägistamist. Seksuaalkuritegudest oli 79 protsenti toime pandud alaealiste suhtes. Enamike vägistamiste puhul oli ohvriks naine või tüdruk ja kuriteo toimepanijaks mees. Pooled vägistamiste ohvritest on lapsed.

Seksuaalvägivalla kogemusest tekkinud psühholoogilised traumad on väga tõsised ja pikaajalised, need kahjustavad oluliselt ohvrite edasist elukvaliteeti ja toimetulekut. Ohvri abistamine nõuab eriliselt tundlikku, koolitatud ja spetsialiseerunud abistajate lähenemist.

Arusaam, et kallaletungi põhjustab kannatanu käitumine või välimus, on väär ning võimendab ohvri niigi traumaatilist kogemust ja vähendab kurjategija vastutust oma teo eest.

Allikas: Sotsiaalministeerium.

eveliiy eveliiy 14. May 2014, 23:04

Väga jube

14. May 2014, 13:02

Õudne, milline ühiskond meil on.