Nõuandeid vanematele: ühise kasvatusstiili leidmine

Nõuandeid vanematele: ühise kasvatusstiili leidmine

15. Feb 2016, 15:09 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kaks poolt toovad paarisuhtesse kaasa oma tausta, ideed, mõtted ja tõekspidamised ning on paratamatu, et need ei pruugi kattuda. Vanemlike kasvatusstiilide erinevus ei pruugi aga tingimata tähendada katastroofi, nagu seni on arvatud.

Paariterapeut ja perekonnasuhete spetsialist Jonathan Jay Esslinger peab erinevaid vanemlikke stiile hoopis õnnistuseks. “Lapsed peavad õppima toime tulema erinevate stiilidega piiride kehtestamisel. Mitte ainult vanemad, vaid ka vanavanemad, onud-tädid, lapsehoidjad ja õpetajad kasutavad erinevaid meetmeid piiride kehtestamisel. Erinevate nõudmistega arvestamine õpetab lastele läbirääkimisoskusi ja suhetega toime tulemist,” ütleb ta.

Leidke ühine keel

Kindel on aga see, et põhilisemad asjad tuleb vanematel omavahel läbi rääkida ja neile nõudmistele kindlaks jääda. Vanemate nõustaja Shonnie Lavender võrdleb tekkivat olukorda kartulisalati valmistamisega: isegi kui koostisained on samad, saame neid erinevates vahekordades segades erineva maitsega salatid.

“Kui vanematel on ühine visioon ja jagatud kohustused, kulgeb pereelu sujuvalt isegi juhul, kui ees on takistusi,” ütleb Lavender.

“Nendest erinevustest tuleb omavahel rääkida ja selgeks teha need põhimõtted, millele te mõlemad tuginete. Mis on see, mida te kohe kindasti ei luba - näiteks löömine ja valetamine,” julgustab ka Deanna L. LaMotte, positiivse vanemluse programmi koordinaator ja seitsmeaastase poja ema. “Mina olen rangem maiustuste söömise suhtes, nii et mu laps saab aru, et isalt saab suurema tõenäosusega jäätise kätte, kui minult. Me teame seda ja arvestame sellega.”

Ühtlasi soovitab LaMotte, et põhilised reeglid peaksid paigas olema isegi juhul, kui vanemad korrarikkumisele erinevalt reageerivad. Ei tohiks kujuneda olukorda, kus üks vanem on hea sõber ja teine range korravalvur. “Distsiplineerima peab kohe ja see peab juhtuma lähtuvalt teost, mitte sellest kumb vanem seda pealt näeb,” ütleb ta.

Olge teineteisele toeks

LaMotte soovitab laste ees jääda alati ühisele arvamusele ja omavahelised arusaamatused hiljem ära klaarida. Samuti ei tohi laste ees teise vanema tegusid kahtluse alla seada. “See õpetab lastele, et üks vanematest ei ole usaldusväärne ning seeläbi kannatab nende turvatunne,” lisab Esslinger, kel endal on 5 ja 8 aastased pojad.

Vanemad kes nõuavad ka teise vanema reeglite täitmisest näitavad, et nad austavad oma partnerit ning tõstavad seeläbi ta väärtust. Laps tabab ära, et mõlemad vanemad on autoriteedid, kelle arvamusega peab arvestama.

Leidke kompromisse

Mõnikord on eriarvamusele jäämine suisa vajalik. Lapsed vajavad näiteid sellest, kuidas konflikte ja probleeme teineteisega suheldes lahendada. Nähes vanemaid oma tegusid põhjendamas  - seda rahulikult ja ilma tülitsemata - on neile väga väärtuslikuks õppetunniks.

“Edukad paarid otsivad abi, kui neil endal jõust ja nõust puudu jääb,” on Esslinger kindel. “Me saame pakkuda oma lastele parimat vaid siis, kui me ise pidevalt oma suhtega töötame, et seda paremaks muuta.”

Rääkige teineteisega

“Katsetage ka teisi kasvatusstiile peale selle, mis teile omane on. Võtke arvesse oma partneri tagasisidet ja jälgige, kuidas lapsed distsiplineerimisele reageerivad,” õpetab Esslinger. Arutage omavahel, milliseid muutusi üks või teine viis esile kutsus ja mis tundus lastele kõige paremini mõjuvat.

Kui vanematel on raske jõuda omavaheliste jagatud põhimõteteni, võiks minna tagasi päris algusesse. “Küsige endalt: mida me tahame oma lapsele edasi anda? Millise minapildi võiks ta endast kujundada? Millist rollimudelit ta vajab? Kuidas me oma väärtusi lastele edasi anname?” õpetab Lavender küsima küsimusi, millest on kasvatusstiili kujundamisel abi.

Paluge abi

“Uue kasvatusstiili tundma õppimine või oma suhte parandamine on võimatu, kui te ei õpi ega eksperimenteeri erinevate tehnikatega, mis võivad erineda sellest kuidas teid endid kasvatati,” ütleb Esslinger. Võimalusi on mitmeid - saab lugeda kasvatusalaseid raamatuid, osaleda kursustel, rääkida oma sõpradega või minna pereteraapiasse. Kõik selle nimel, et vanemad teeksid koostööd ja nõuaksid lastelt üldjoontes sama.

Allikas: citizen-times.com