Tulevikus Eesti enam mitme kodakondsusega lastelt kodakondsust ära ei võta

Tulevikus Eesti enam mitme kodakondsusega lastelt kodakondsust ära ei võta

02. May 2014, 11:01 Emmede Klubi Emmede Klubi

Siseministeerium saatis kooskõlastusringile kodakondsuse seaduse muutmise eelnõu, mille järgi ei võtaks riik edaspidi mitme kodakondsusega lastelt enne täisealiseks saamist Eesti kodakondsust.

Praegu kehtiv seadus näeb ette, et mitme kodakondsuse omamise korral peavad naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saanud lapse vanemad otsustama koheselt, kummast lapse kodakondsusest nad loobuvad. Vaid sünniga mitu kodakondsust omandanud lapsed saavad valiku teha ise pärast täisealiseks saamist.

„Seadusemuudatus tagab laste võrdse kohtlemise sõltumata sellest, millisel alusel nad on Eesti kodakondsuse omandanud. Kõik mõistavad, et alaealisena ei saa laps ise mõjutada Eesti kodakondsuse saamise viisi ja sellest tulenevalt ei ole riigi poolt mõistlik lapselt võtta teise riigi seaduslikul alusel saadud kodakondsust ajal, mil laps on teovõimetu. Täisealiseks saades on inimesel võimalus ise valida, millise riigi kodakondsust ta soovib säilitada“ selgitas siseminister Hanno Pevkur.

Seadusemuudatuse kohaselt võib alaealine kuni täisealiseks saamiseni olla mitme kodakondsusega, misjärel tuleb kolme aasta jooksul otsustada, millisest kodakondsusest ta loobuda soovib.

Ka lapsed, kes jääksid vanemate järgi määratlemata kodakondsusega, saavad uue seadusega sünni hetkest naturalisatsiooni korras Eesti kodanikeks.


Aasta alguses šokeeris eestlasi uudis, et riigikogu võttis kodakondsuse ära 13aastaselt Kohtla-Järve tüdrukult Kristinalt, sest tüdruku isa oli astunud Vene Föderatsiooni kodakondsusesse ja võtnud naaberriigi soovitusel topeltkodakondsuse ka oma tütrele - teadmata, et Eestis on topeltkodakondsus keelatud ja see tähendab tütrele kodukoha kodakondsusest ilma jäämist.

President Toomas Hendrik Ilves avaldas Facebookis arvamust: "See otsustamine tuleks edasi lükata, kuni ta on 18-aastane ning saab täisealisena loobuda Venemaa kodakondsusest, mille isa talle nelja aasta eest Vene konsuli soovitusel võttis. Isa ei olevat teadnud, et Eestis on topeltkodakondsus keelatud. Milles see tüdruk süüdi on? Palun ametnikelt inimlikkust ja mõistmist," kirjutas Ilves.

Eesti kodakondsus tüdrukult siiski võeti. Kui seadusemuudatus kehtima hakkab, siis nii enam teha ei saa.