Milline hakkab olema uus vanemahüvitise süsteem?

Milline hakkab olema uus vanemahüvitise süsteem?

07. Nov 2016, 19:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Sotsiaalministeerium edastas valitsusele ettepaneku muuta lapsevanematele mõeldud puhkuste ja hüvitiste süsteemi paindlikumaks.

Ministeeriumi ettepanekul võiks senine kümne päeva pikkune isapuhkus pikeneda kuule ajale. Emale reserveeritud osa puhkusest jääks 70 päeva pikkuseks nagu praegugi. Kogu ülejäänud vanemapuhkuse ja hüvitise saaksid vanemad vastavalt enda soovile ja pere vajadustele omavahel ise ära jagada. Soovi korral saavad vanemad vanemapuhkusel olla ka üheaegselt.

Muutuste eesmärk on luua paindlikum süsteem. Täna on Eestis laste hoolduskoormus peaasjalikult emade peal, mis pärsib vanemate võrdset panust pereellu, naiste osalust tööturul ja meeste seotust oma lastega.

Teooriad, mille kohaselt takistab naiste suurem osalus tööelus laste saamist, on praktikas ammu ümber lükatud. Eestis on väga helde vanemahüvitise süsteem, mis hoiab naise pikalt tööelust kõrval ja lapsega kodus, kuid sündimus ei ole kasvanud. Kõrgem sündimus on praktikas hoopis riikides, kus läbi paindliku töökorralduse, kvaliteetse lapsehoiu ning kaasaegse puhkuste ja hüvitiste süsteemi on peredele loodud head võimalused nii töötegemiseks kui ka pereeluks üheaegselt. Euroopa kõrgeima sündimuse ja samas ka kõrge tööhõive näitajate poolest on eeskujuks eelkõige Põhjamaad, kes on loonud vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi, mis annab vanematele erinevaid võimalusi töö- ja puhkeaja kombineerimiseks.

OECD uuringu (2013) andmetel mida rohkem osalevad isad lapse sünni järel tema hooldamises, seda suurem on isade kiindumus oma lastesse ja ka edasine osalemine lapse elus, sealhulgas lapse ülalpidamises. Suurem seotus oma lastega mõjutab omakorda positiivselt meeste tervist ja vähendab nii isade kui ka laste riskikäitumist.

OECD tegigi septembris Eestile ettepaneku muuta vanemahüvitise saamise ajal töötamise korda nii, et mõlemad vanemad saaks üheaegselt osakoormusega töötada ja osakoormusega lastega kodus olla ning hüvitist teenida. Riikides, kus isadele on loodud sellised võimalused, on isade osalus vanemapuhkuste kasutamisel väga kõrge.


(Allikad: Sotsiaalministeerium, "Isade osalemine lapse kasvatamisel on kasulik kogu perele" - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb, "Tööandjad ootavad vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemilt paindlikkust" - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb)

Kas Sinu perekond kasutaks paindlikku võimalust jagada omavahel töötamist ja lastega kodus olemist?