Miks Eestis ei sünni lapsi?

Miks Eestis ei sünni lapsi?

04. Oct 2016, 13:10 Emmede Klubi Emmede Klubi

Keskmine Eesti naine sünnitab praegu 1,58 last, kuid rahvaarvu hoidmiseks oleks vaja 2,1 last. Saja aasta pärast on Eesti rahvaarv 600 000. Lapsehoolduspuhkusel viibiv endine uuringukeskuse Praxis juht Annika Uudelepp (38) tegi sotsiaalministeeriumile puust ja punaseks, et sündimuse statistika viitab Eesti rahva välja suremisele ja midagi tuleb kohe ette võtta, kirjutab Eesti Ekspress

Miks siis Eesti naine ei sünnita? Riigi poolt on tingimused on justkui loodud – lastetoetused kasvavad aasta aastalt, vanemahüvitise süsteem on teiste maailma riikidega võrreldes haruldaselt helde, tulevast aastast käivitub elatisabi...

Mida saame ära teha, et lapsi sünniks rohkem? Noppeid intervjuust Annika Uudelepaga:

1.Emapalga mõju uuringud näitavad, et helde hüvitis ei ole mõjunud sündimusele positiivselt, küll aga on mõjunud negatiivselt naiste tööhõivele. Pooleteiseks aastaks lükati naised eemale, emapalk oli tugev stiimul mitte töötada. Selline vanemahüvitise süsteem tuleb ringi teha, mida õnneks riik nüüd teebki. Tuleb lasta igal perel ise otsustada, kuidas ja millal raha kasutada. Ka ei tohi naistes tekitada tunnet, et nad on sünnitusmasinad - isad on laste saamise protsessis sama tähtsad. Seega võiks vanemahüvitise süsteem lubada mõlemal vanemal käia poole kohaga tööl, teenida poole kohaga hüvitist ja hoolitseda laste eest.

2. Eestis on suur tööjõupuudus. Tihti võib tööandjale olla odavam maksta kinni töötaja lapse hoiutasu, kui kaotada töötaja. Selleks peaks aga tööandjal olema lubatud maksta oma töötaja lapse hoid kinni ilma erisoodustusmaksuta. Seadust tuleks muuta.

3. Paljud isad kaotavad võimaluse jääda lapsega koju, sest praegu on organisatsiooni juhatuse liikmel võimatu jääda lapsepuhkusele. Seadust tuleks muuta.

4. Tuleb loobuda mõtlemisest ja rääkimisest, et emapalk on puhkus. Väikeste laste eest hoolitsemine on vastutus ja hool, mitte puhkus. Ning on ebaaus, et kui naine teeb sellest rohkem tööd ja teenib juurde, siis ta kaotab raha. Nüüd on riik vanemahüvitise ajal lisa teenimise piiranguid õnneks maha võtmas.

5. Kõige parem töötaja on lapsevanem, sest tema tuleb tööle ja pühendub – ta puhkab tööl ju kodust, ja vastupidi. Nende inimeste vaimne tervis on korras.


Mida arvad Sina - miks Eesti naine ei sünnita? Mida saavad riik ja ühiskond ära teha, et lapsi sünniks rohkem?