Loodi Eesti Montessori ühing

Loodi Eesti Montessori ühing

26. Mar 2018, 10:09 Emmede Klubi Emmede Klubi

Laupäeval asutati Tallinnas Eesti Montessori Ühing, mille eesmärgiks on toetada Montessori pedagoogikast lähtuva kasvatuse ja hariduse edendamist Eestis. 

"Maria Montessori väljatöötatud meetodi aluseks oli austus lapse vastu, kuid tavakoolides ja -lasteaedades kipub lähenemine teistsugune olema. Soovime, et lapsevanematel oleks Eestis lapse haridustee üle otsustades valikuvõimalusi," sõnas tutvustas vastloodud ühingu juhatuse esimees Asnate Tuulik.

Ühingu põhikirja järgi hakatakse Montessori pedagoogika edendamiseks ellu viima järgmisi tegevusi: temaatilise kirjanduse tõlkimine, kirjastamine ja levitamine; valdkonna terminoloogia väljatöötamine; pedagoogiliste vahendite tootmise koordineerimine; Montessori lasteaedadest ja koolidest ning Montessori pedagoogikat inspiratsioonina kasutavatest lasteasutustest registri pidamine; professionaalsete Montessori pedagoogide väljaõppe toetamine; koolituste korraldamine; Montessori-teemalistest lõputöödest andmebaasi pidamine; muud Montessori pedagoogika edendamist toetavad tegevused.

"Eesti Montessori ühinguga on oodatud liituma nii Montessori pedagoogikast huvitatud õpetajad, üliõpilased kui ka lapsevanemad, kes kodus lapsest, tema huvidest ja arengust lähtuvaid põhimõtteid rakendada soovivad," ütles juhatuse esimees Asnate Tuulik. Ühingu juhatusse valiti veel Liina Tettermann, Ruth Maria Roosi-Ott, Jaanika Müürsepp, Kerli-Kristi Allikvee, Juta Lipmeister, Silja Bergström ja Krisli Lilium-Lepvalts.

Maria Montessori (1870-1952) oli Itaaliast pärit arst ja pedagoog, kes töötas välja pedagoogilise meetodi, mis lähtub lapse arenguetappidest ning sisemisest soovist õppida ning maailma avastada. Lapsed tegutsevad ettevalmistatud keskkonnas ning omandavad nii praktilisi kui ka sotsiaalseid oskusi ja teadmisi matemaatikast, keelest, kultuurist jne spetsiaalseid vahendeid ja töövõtteid kasutades.


Kas Sina pooldad Montessori pedagoogika põhimõtteid?