Lasterikka pere toetus kahekordistub, esimese ja teise lapse toetus vaevu

Lasterikka pere toetus kahekordistub, esimese ja teise lapse toetus vaevu

10. Oct 2022, 13:58 Emmede Klubi Emmede Klubi

Valitsus kiitis heaks ja saatis riigikogusse perehüvitiste tõstmise eelnõu. Kui riigikogu eelnõu kinnitab, hakkavad suuremad toetused hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2023.

Riigikogus võivad seadusmuudatuse detailid veel muutuda, kuid valitsuse kinnitatud praegune toetuste tõusu plaan on järgmine.

Lasterikka pere toetus tõuseb poole võrra

Praegu on lasterikka pere toetus 3–6 lapse puhul 300 eurot ning vähemalt seitsme lapse puhul 400 eurot. 3–6-lapselistes peredes elab 28% kõigist Eesti lastest.

Uuest aastast tõuseb toetus 3–6 lapse puhul 600 euroni ning vähemalt seitsme lapse puhul 800 euroni.

Seoses lasterikka pere toetuse suurenemisega muudetakse ka elatise arvutamist, nimelt ei võeta miinimumelatise arvutamisel edaspidi enam arvesse lasterikka pere toetust. Mõte on selles, et peretoetuse tõus ei vähendaks omakorda elatise suurust. 

Esimese ja teise lapse toetus tõuseb vaid veidi

Esimese ja teise lapse toetus on praegu 60 eurot lapse kohta. Uuesti aastast on toetus 80 eurot lapse kohta. 

Üksikvanema toetus tõuseb

Üksikvanema toetus on praegu vaid 19,18 eurot kuus. Uuest aastast on ka see 80 eurot kuus. 

Lasterikka pere toetust saab pikemat aega

Praegu makstakse lasterikka pere toetust nende laste arvu järgi, kes on alla 19-aastased.

1. jaanuarist 2023 hakatakse lasterikka pere toetust maksma selle sujuva lõppemiseni pere noorima lapse 24-aastaseks saamisel.

Kolmelapselise pere näitel: kolmest lapsest vanima 24-aastaseks saamisel väheneb toetuse summa 1/3 võrra, keskmise lapse 24-aastaseks saamisel väheneb toetuse summa jälle ja viimase lapse 24-aastaseks saamisel toetuse maksmine lõpeb.

PS! Nendele, kelle laps on juba saanud 19 ja peretoetuse maksmine on juba lõppenud, muudatus kehtima ei hakka. 

 

Kuidas Sina seadusmuudatustega rahul oled?