Kumb on suurem oht riigile - immigratsioon või immigrantide lapsi relvana kasutavad poliitikud?

Kumb on suurem oht riigile - immigratsioon või immigrantide lapsi relvana kasutavad poliitikud?

04. Dec 2018, 15:45 Emmede Klubi Emmede Klubi

 Foto immigrantide laste kinnipidamislaagrist: Wikipedia


Tuntud USA jutusaade Last Week Tonight with John Oliver tegi ülevaate Donald Trumpi valitsuse poolt immigratsiooni tõkestamiseks loodud perekondada eraldamise poliitikast. Oliver küsib: kumb on suurem oht riigile, kas karavanitäied selle poole sõitvaid immigrante või poliitikud, kes peavad laste sügavalt traumeerimist aktsepteeritavaks võitlusvahendiks?

Donald Trumpi nulltolerantsi poliitka üks osa on olnud USA lõunapiirile saabuvate immigrantide perekordade eraldamine. USA-sse pääseda lootvad inimesed vangistati ja eraldati oma lastest, kes viidi spetsiaalsetesse laste kinnipidamislaagritesse.

Selle poliitika käigus eraldati oma vanematest 2600 last. Paljud neist olid vaid ühe- või kaheaastased. Lapsed elasid vanglale sarnanevates tingimustes suurtes metallpuurides, valvurid ei tohtinud neid lohutuseks isegi puudutada.

John Oliver toob näiteks kümneaastane Downi sündroomiga tüdruk, kes võeti oma emalt ära. Ning naise, kellelt võeti ära viiekuune beebi ning kellele hiljem anti tagasi kellegi teise imik. Ning kuueaastase Honduraselt pärit Jendri, kes eraldati oma emast USA piiril mitmeks kuuks. Oliver toob vaatajateni videolõigu, mis illustreerib Trumpi poliitika mõju süütutele inimeludele: pärast emaga taaskohtumist nutab sügavalt traumeeritud väike poiss, et ei taha uuesti vangi minna, ning et ema ei armasta teda (vaata videos alates 15:20).

Ka perekondade eraldamise poliitikat pooldavad ja läbiviivad ametnikud on öelnud, et see trauma võib jätta lastesse igavese jälje, kuid see on efektiivne viis immigratsiooni tõkestamiseks.

Kuigi Trumpi valitsus lõpetas perede eraldamise poliitika rahva survel juunis, on paarsada last jätkuvalt ilma oma vanemateta. Oktoobris väljendasid Trump ja tema valitsuse liikmed ka mõtet perekondade eraldamise poliitika uuesti ennistada.


Mida Sina arvad - kas massiimmigratsiooni tõkestamise vahendina on eetiline kahjustada immigrantide lapsi?