Kolme ja enama lapsega perede kõrge toetus hakkas kehtima

Kolme ja enama lapsega perede kõrge toetus hakkas kehtima

03. Jul 2017, 13:20 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eestis on vaesuses elavaid lapsi enim lasterikastes peredes. Foto on illustratiivne.


1. juulist hakkas Eestis kehtima oodatud lasterikka pere toetus. Perele, kus kasvab kolm kuni kuus last, maksab riik senisele lapsetoetusele lisaks 300 eurot kuus. Perele, kus kasvab seitse ja rohkem last, makstakse lapsetoetusele lisaks 400 eurot. Esimesed väljamaksed teeb sotsiaalkindlustusamet 7. juulil.

Lasterikka pere toetust saavad need pered, kus kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last. Lapsetoetus on esimese ja teise lapse kohta 50 eurot kuus, kolmanda ja iga järgneva lapse kohta 100 eurot kuus. Lapsetoetust makstakse iga lapse kohta alates sünnist kuni lapse 16-aastaseks saamiseni, õpingute jätkamise korral kuni 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, makstakse lapsetoetust õppeaasta lõpuni.

Lasterikka pere toetuse eesmärgiks on väärtustada suurperesid ja vähendada laste vaesusriski, edastab sotsiaalministeerium. Viimase Eesti Sotsiaaluuringu andmetel on enim vaesuses elavaid peresid just lasterikaste perede hulgas. Lasterohkusega kaasnevad ka suuremad väljaminekud. 2015. aastal oli vähemalt kolme lapsega leibkondades elavate laste absoluutse vaesuse määr 6,9%, samal ajal kui kahe lapsega leibkondades elavate laste absoluutse vaesuse määr oli 4,3% ning kui leibkonnas oli vaid üks laps, siis oli laste vaesuse määr 3,6%.

Lasterikka pere toetus asendab senise seitsme- ja enamalapselise pere toetuse. 

Kui suur toetus laekub nüüdsest igakuiselt Sinu perele?

Üks laps: 50 eurot kuus (lapsetoetus)
Kaks last: 100 eurot kuus (lapsetoetus)
Kolm last: 500 eurot kuus (lapsetoetus ja lasterikka pere toetus)
Neli last: 600 eurot kuus (lapsetoetus ja lasterikka pere toetus)
Viis last: 700 eurot kuus (lapsetoetus ja lasterikka pere toetus)
Kuus last: 800 eurot kuus (lapsetoetus ja lasterikka pere toetus)
Seitse last: 1000 eurot kuus (lapsetoetus ja lasterikka pere toetus)
Kaheksa last: 1100 eurot kuus (lapsetoetus ja lasterikka pere toetus)
Üheksa last: 1200 eurot kuus (lapsetoetus ja lasterikka pere toetus)
Kümme last: 1300 eurot kuus (lapsetoetus ja lasterikka pere toetus)

Lisaks makstakse jätkuvalt ka teisi lastega seotud riiklikke toetuseid: sünnitushüvitist, perehüvitistest sünnitoetust, lapsehooldustasu, vanemahüvitist, üksikvanema lapse toetust, ajateenija või asendusteenistuja lapse toetust, lapsendamistoetust, eestkostetava või hooldatava lapse toetust ja elatisabi

 

Kas Sinu perele laekuv toetus suurenes?