Kolm planeeritud ja oodatud vanemahüvitise muudatust kehtivad nüüd

Kolm planeeritud ja oodatud vanemahüvitise muudatust kehtivad nüüd

06. Jul 2020, 09:07 Emmede Klubi Emmede Klubi

Juulist jõustusid perehüvitiste seaduse kolm muudatust, mis muudavad vanemahüvitiste ja -puhkuste süsteemi paindlikumaks ning võimaldavad töö- ja pereelu paremini ühildada.

1. Nüüdsest saab vanemahüvitise maksmist kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata.

„Kui siiani maksti vanemahüvitist lapse pooleteise aastaseks saamiseni, siis nüüd tekib vanematel võimalus hüvitise saamise aega vastavalt oma pere vajadustele planeerida,“ tutvustas muudatusi sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste teenuse juht Marjana Lazarenkov. Vanemahüvitise saamist saab edaspidi kalendrikuude kaupa peatada ja uuesti jätkata kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

„See muudatus hakkab kehtima kõigile, kellel on 1. juuli seisuga jäänud veel vähemalt ühe kalendrikuu jagu hüvitist saada,“ selgitab Lazarenkov ning lisab, et vanemahüvitist ei saa peatada ja uuesti jätkata lühemaks perioodiks kui üks kalendrikuu ning maksmise jätkamisel vanemahüvitise suurust ümber ei arvutata.

2. Hakatakse maksma isa täiendavat vanemahüvitist, millega kaasneb 30-päevane isapuhkus.

Selle perioodi eest hakatakse maksma isa täiendavat vanemahüvitist ning seda saavad kõik isad hoolimata oma eelnevast töösuhtest.

„Hüvitis arvestatakse välja samade reeglite alusel nagu tavaline vanemahüvitis. Hüvitise suuruse arvestamiseks lahutame esmalt lapse sünnikuust sellele eelnevad 9 täispikka kalendrikuud ning vanemahüvitise arvestamisel võtame aluseks omakorda sellele eelnenud 12 kalendrikuu tulud,“ rääkis Lazarenkov ning lisas, et vanematele on abiks sotsiaalkindlustusameti kodulehel olev vanemahüvitise kalkulaator.

3. Tõuseb ka järjestikku sündivate laste vanusevahe piir 2,5-aastalt 3-aastale, mil säilib eelmise lapsega saadud vanemahüvitise summa, kui uue lapse vanemahüvitise suurus on väiksem kui eelmise lapsega.

Kui järgmine laps sünnib perre enne, kui eelmine on saanud 3-aastaseks, vaadatakse esmalt, kas uue lapsega oleks vanemahüvitis suurem või väiksem. Kui see oli eelmise lapsega suurem, saab vanem ka järgmise lapsega selles summas vanemahüvitist.

Nii vanemahüvitise saamise peatamise ja jätkamise kui isapuhkusele jäämise sooviavalduse saab esitada sotsiaalkindlustusametile iseteeninduse kaudu.

(Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

 

Kas Sinu perele on nendest muudatustest kasu?