Kohus saatis poja vaktsineerimisest keeldunud ema vangi

Kohus saatis poja vaktsineerimisest keeldunud ema vangi

13. Oct 2017, 16:52 Emmede Klubi Emmede Klubi

Foto on illustratiivne.


USA-s saatis kohus seitsmeks päevaks vangi üheksa-aastase poisi ema, kes keeldus täitmast kohtu varasemat otsust lasta laps vaktsineerida. Lsaks võeti naiselt mõneks ajaks ära hooldusõigus.

Rebecca Bredow usub, et vaktsineerimine pole tema laste jaoks parim valik. Tema otsus pole kehtivate seadustega vastuolus: Michigani osariigis on vanematel lubatud teatud vaktsiinidest mittemeditsiinilistel põhjustel loobuda. Probleem seisneb hoopis selles, et kuigi poiss elab alaliselt ema juures, on lapse hooldusõigus vanematel ühine ning isa soovib, et laps oleks vaktsineeritud.

Kui poiss alles väike oli, leppisid vanemad ema sõnutsi kokku, et lükkavad vaktsineerimise edasi. Hiljem otsustas ema vaktsineerimisest täielikult loobuda. Tema sõnul oli poja isa esialgu selle otsusega nõus. Alles siis, kui vanemad teineteisest lahku läksid, soovis isa Jason Horne, et laps saaks puuduvad vaktsiinisüstid kätte. Kuna Bredow Horne'i soovi kuulda ei võtnud, lahendati tüli kohtus.

Juba möödunud aasta novembris otsustas kohus anda õiguse isale - ema sai käsu poeg puuduolevate ravimidoosidega vaktsineerida. Naine ei teinud seda. Nii otsustaski kohus eelmisel nädalal anda naisele neli päeva aega, et laps ära vaktsineerida, või minna vangi.

Ema jaoks, kes vaktsineerimisse ei usu, oli täielikult vastuvõetamatu kohtu käsk vaktsineerida laps nelja ja poole päeva jooksul kaheksa haiguse vastu. Kuna ta seetõttu kohtuotsust ei täitnud, karistaski kohus teda seitsmepäevase vangistusega. Lisaks jääb ema ilma lapse hooldusõigusest seniks, kuni ta on vanglas ära käinud ning isa on jõudnud lapse immuniseerimiskavale vastavalt vaktsineerida.

Bredow ütles kohtus, et ta on haritud ja teadlik ema, kes hoolib oma laste tervisest väga. Ta avaldas kahetsust, et pole kohtu otsust asutanud, kuid nentis, et ei suuda oma last vaktsineerida, sest see on tema isiklike põhimõtetega tugevalt vastuolus. Ta ütles, et on vaktsineerimisest loobumisel täitnud kõiki osariigi nõudeid. 

Kohtunik Karen McDonald meenutas Bredowle, et naine oli ise varasemalt kirjutanud alla nõusolekule kohtuotsust täita, aga seejäral seda ikkagi mitte teinud. McDonald nentis, et ei kahtle ema armastuses oma lapse vastu, kuid talle tundub, et Bredow ei saa aru - isa sõna loeb samuti.

Horne advokaadi sõnul on vaktsineerimine vaid jäämäe tipp - Bredow ei austavat ühist hooldusõigust ka paljudes teistes küsimustes ning ignoreerivat teisigi kohtu poolt Horne'i kasuks tehtud otsuseid.

(Allikas: ABC News)

 

Mida teha, kui ema ja isa arusaamad ühiste laste kasvatamisest erinevad fundamentaalselt?