Geiabielude seadustamine vähendas laste enesetapukatseid

Geiabielude seadustamine vähendas laste enesetapukatseid

23. Feb 2017, 10:56 Emmede Klubi Emmede Klubi

USA-s on nendes osariikides, kui samasooliste partnerite vaheline abiellumine on lubatud, vähenenud kooliõpilaste enesetapukatsed. 

Varasemad uuringud on näidanud, et homoseksuaalsetest keskkooliõpilastest on USA-s proovinud endalt elu võtta tervelt 29 protsenti. Samas heteronoorukitest on enesetapukatse teinud vaid 6 protsenti. Nüüd otsustasid Johns Hopkinsi teadlased uurida, kui palju on esenesetapukatsete esinemist mõjutanud geiabielude seadustamine. Nad analüüsisid enesetapukatsete arvu muutumist aastast 1999 kuni aastani 2015 nii nendes 32 osariigis, kus on geiabielu selle aja jooksul seadustatud, kui ka nendes 15 osariigis, kus samasoolised abielluda ei saa.

Teadusajakirjas JAMA Pediatrics avaldatud uuringu tulemused näitavad ära, et poliitikal tõepoolest on laste riskikäitumisele mõju. Nendes osariikides, kus geiabielud on lubatud, on teismeliste enesetapukatsed alates samasooliste abielu legaliseerimisest vähenenud 7 protsendi võrra. Homoseksuaalsete noorukite seas on enesetapukatsete esinemine nendes osariikides vähenenud suisa 14 protsendi võrra. Nendes osariikides, kus samasooliste abielu ei ole veel legaliseeritud, ei ole enesetapukatsete hulk üldse vähenenud.

"Nooruk on niigi raske olla, ja nende jaoks, kes on just aru saamas, et kuuluvad seksuaalsesse vähemusse, on see iga veelgi raskem," ütles uuringu üks autoreist Julia Raifman. "Nad on keskkooliõpilased, seega enamus neist ei plaani veel lähiajal abielluda. Kuid sellegipoolest vähendab samasooliste abielu seadustamine ühiskondlikku stigmat, mis seksuaalvähemusse kuulumisega kaasneb." Ühiskondlik aktsepteeritus vähendab asjatut häbitunnet ja suurendab lootust õnneliku tuleviku suhtes.

Allikas: Yahoo News


Mida arvad Sina: kas samasooliste abielud võiksid olla Eestis lubatud, kui uuringute järgi parandaks see oluliselt seksuaalvähemuste elukvaliteeti?