Enamik eestlaseid sööb liiga vähe köögivilju ning pooled meist on ülekaalulised

Enamik eestlaseid sööb liiga vähe köögivilju ning pooled meist on ülekaalulised

29. Mar 2019, 14:44 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eestlased joovad ja suitsetavad vähem ning spordivad rohkem, kuid on ikkagi ülekaalulised, sest töö ei nõua enam füüsilist pingutust ning toitumine pole tervislik. Tervise Arengu Instituut (TAI) avaldas täna Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu.

Eestlaste alkoholitarvitamine on jäänud võrreldes eelmise, 2016. aasta uuringuga samale tasemele, kuid on pikas trendis langev. 24% vastajatest (36% meestest, 15% naistest) tarvitab alkoholi mõned korrad nädalas või sagedamini. Tervist ohustav  tarbimine (nädalas meestel üle 160g ja naistel üle 80g alkoholi) esines 22% meestest ja 9% naistest.

Kiiresti on vähenenud igapäevasuitsetajate osakaal. Igapäevasuitsetajaid oli 17 % (2016. aastal 21%), sh meestest 23% (2016. aastal 30%) ja naistest 13% (2016. aastal 16%). Praegustest suitsetajatest tahaks suitsetamisest loobuda ligi pooled (48%).

Ligi pooled inimesed teevad igapäevaselt tervisesporti. Nende eestimaalaste hulk, kes üldse tervisesporti ei harrasta, väheneb aasta-aastalt. 

Sellegipoolest on inimeste füüsiline vorm aina halvem ning pool meie tööealisest elanikkonnast on jätkuvalt ülekaalus või rasvunud. Meeste puhul on rasvunute hulk ka tõusnud. Kõigist vastanutest oli normaalkaalus 47% (38% meestest ja 53% naistest). Liigse kehakaaluga oli kokku 61% meestest ja 44% naistest, seejuures rasvunud (BMI ≥30) on 21% meestest (2008. a 17,5%) ning 18% naistest (2008. a 18%).

Ühest küljest tehakse järjest enam tööd, mis nõuab vaid väga väikest füüsilist pingutust: kui 2008. aastal oli selliseid vastajaid 36%, siis 2018. aastal 43%.

Teisalt pole meie inimeste toitumine kuigi tervislik. Päevas peaks sööma vähemalt 300 g köögivilju ja 200 g puuvilju. Tervelt 70% vastajatest sõi köögivilju vähem kui toitumissoovitused ette näevad. Puuvilju-marju sõi soovitatust vähem 46% vastanutest. Kümne aasta jooksul ei ole köögi- ja puuviljade söömises olulisi muutusi.

Samas näitavad uuringu tulemused, et inimesed siiski püüavad teha targemaid valikuid. 22% vastanutest ütles, et nad on viimase 12 kuu jooksul suurendanud köögiviljade tarvitamist, viiendik on teadlikult vähendanud rasva ja suhkru ning kümnendik soola kasutamist.