Eesti lastearstide üleskutse ühiskonnale

Eesti lastearstide üleskutse ühiskonnale

24. Sep 2015, 11:14 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eesti lastearstide selts pöördus seoses hiljuti avalikuks tulnud mürgise kloordioksiidi lastele manustamise juhtumitega Eesti ühiskonna poole järgmise kirjaga:

"Head Eestimaa inimesed

Lapse tervis ja heaolu on tugeva ja terve ühiskonna alus. Lapse õiguste konventsiooni kohaselt on igal lapsel õigus olla kaitstud tema elu ja arengut takistavate ja ohustavate olukordade ja isikute eest.

Eesti lastearstid on sügavalt mures ühiskonnas asetleidnud sündmuste pärast. Avalikkuseni on jõudnud uudis, kus lapsevanemad on seadnud ohtu oma laste tervise. Parimas usus on nad andnud lastele "imelist mineraalide lisandit" MMSi (Miracle Mineral Supplement) ehk mürgist kloordioksiidi.

Nähtus ei ole uus. Alles hiljuti on propageeritud lastele uriini jootmist ja erinevaid lapse tervist ohustavaid dieete. Antud näited on äärmuslikud. Seisukohad, mis eitavad üldtunnustatud teaduspõhiseid meetmeid laste elu kaitsmisel ja tervisehäirete ennetamisel, on aga laiemalt levinud. Näiteks alahinnatakse riske kvalifitseeritud ämmaemanda toeta kodusünnituse korral või vaktsinatsioonidest ja teistest haiguste ennetusmeetmetest keeldumisel.

Lapsevanemate käitumine tuleneb paljuski teadmatusest. Millegipärast ei usaldata arste ega meditsiini ajaloolist kogemust, vaid teadusliku taustata internetiportaale.

Lastearstid lähtuvad oma töös parimatest meditsiiniteadmistest. Kuid iga pere on ainulaadne. Nii peavad arstide soovitused olema individuaalsed ja arvestama pere sotsiaalset, kultuurilist, religioosset ja maailmavaatelist tausta.

Meedikutel on kohustus laste tervist ja heaolu mõjutavate pere otsuste korral hinnata riske ja anda perele objektiivset informatsiooni. Vanuse ja sotsiaalse ebaküpsuse tõttu puudub lastel võimalus seista oma tervise, heaolu ja õiguste eest.

Lastearstide kohuseks on olla laste kui enim haavatava ühiskonna osa advokaatideks, märgata nende tervise ohustamist, hooletusse jätmist ja väärkohtlemist ning vajadusel teavitada lastekaitsetöötajaid ja politseid.

Lastearstid kutsuvad üles lapsevanemaid usaldama oma pere- ja lastearste ning leidma koostöös parimad lahendused lapse tervise tagamiseks. Eestis on lastele olemas kõik võimalused tänapäevase tõenduspõhise meditsiiniabi saamiseks.

Lastearstid kutsuvad üles meediat alternatiivsete ravivõtete kajastamisel ära kuulama tõenduspõhise meditsiini argumente.
Lastearstid kutsuvad üles Eesti poliitikuid ja ühiskonnategelasi kaasama lastearste, lastevanemate organisatsioone ja lastekaitsetöötajaid laste tervist ja heaolu puudutavatesse aruteludesse. See, mil määral ja kuidas panustatakse laste- ja perepoliitikasse, kajastub varem või hiljem rahvastiku tervises ja ühiskonna tugevuses."


Loe ka Emmede Klubi artiklit, kus lastekaitsetöötaja selgitab, et lapse elu ja tervise kaitse tagamine on vanematele seadusega pandud kohustus, mille eiramise eest võib vanemat karistada.

24. Sep 2015, 13:38

Mul on nii kahju tunnistada, et ka minu tutvusringkonnas on inimesi, kes kinnisilmi seda IME usuvad ja ootavad. Ma väga väga tahan uskuda, et tõesti lapsed ei ole seda mürki saanud, kuid ma kardan, et kahjuks nii see ei ole. 😕