Arvamus: Võrdsema ühiskonnakorralduse nimel tuleks kehtestada lastetusmaks?

Arvamus: Võrdsema ühiskonnakorralduse nimel tuleks kehtestada lastetusmaks?

11. Jul 2018, 14:23 Emmede Klubi Emmede Klubi

Orientalist ja TÜ Orientalistikakeskuse vanemteadur Peeter Espak kirjutab Postimehes, et tema hinnangul tuleks võrdsema ühiskonnakorralduse nimel kehtestada lastetusmaks.

"Peame tänapäeval iseenesestmõistetavaks, et ühiskond garanteerib nii pensioni kui ka muud elus toimetulekuks tarvilikud hüved vanaduspõlves," kirjutab Espak. "Ilma riigi abita tuleks toime paljulapselised vanemad inimesed või siis omale elu ajal suuri investeeringuid kogunud. Kel aga järeltulijad või suured säästud üldse puuduvad, oleks riigi abita absoluutses vaesuses; võimalik, et võimetud hakkama saama isegi oma kõige olulisemate igapäevavajadustega."

"Tihti unustavad ka lastetud naised või mehed ära, et nende tulevase pensioni ja kõikide sotsiaalgarantiide tagamise jaoks investeerivad oma aega ja vahendeid just lastega pered nüüd ja praegu. Selle peale, et lastetute eest hakkab nende tulevasi hüvesid kinni maksma kellegi teise laps, tihti isegi ei mõelda."

"Kas ei oleks õiglane kõikide suhtes – nii lastetute kui paljulapseliste vastu –, et meil kehtestataks hoopiski lastetusmaks?" küsib Espak. "Isik, kes ei soovi lapsi (olgu siis põhjused ideoloogilised või puhtpraktilised), saaks täieõiguslikult koos lapsi kasvatavate vanematega öelda, et nad panustavad või investeerivad ka oma ja terve ühiskonna tulevikku. Järglaste või suure hulga lastega pered aga ei peaks tunnetama seda ebaõiglust, et nende panust ei hinnata piisavalt ning nende poolt maailma toodud ja kasvatatud lapsed peavad omakorda ilma midagi vastu saamata tulevikus ülal pidama hetkel täiskasvanud lastetuid. "

Loe tervet Peeter Espaki arvamuslugu SIIN

 

Mida Sina arvad - kas lastetusmaks oleks aus?