Aprillist muutub lapsepuhkuse süsteem

Aprillist muutub lapsepuhkuse süsteem

29. Nov 2021, 17:03 Emmede Klubi Emmede Klubi

Algaval aastal muutub lapsepuhkuse eks lapsevanematele mõeldud täiendavate puhkusepäevade süsteem. 

Kuni algava 2022. aasta aprillini kehtib Eestis järgnev lapsepuhkuse süsteem: igal aastal saavad vanemad (kahepeale kokku) võtta töölt lisaks põhipuhkusele ka 3-6 päeva lapsepuhkust, mille eest makstakse miinimumpalka (tänavu 27,59 eurot päev).

1. aprillist hakkab kehtima uus lapsepuhkuse süsteem: iga vanem (nii ema kui ka isa, mitte kahepeale kokku) saab võtta iga lapse eest kokku 10 lapsepuhkuse päeva kuni lapse 14aastaseks saamiseni. Oluline vahe on selles, et kui varasemalt said vanemad 3-6 päeva aastas, siis edaspidi saab 10 päeva kogu lapseea kohta kokku. See teeb umbes 0,7 päeva aastas iga lapse kohta igale vanemale. 

Seetõttu on süsteemi muutumisest hetkel enim võita neil inimestel, kelle lapse on juba suuremad ja hakkavad saama 14. Kui näiteks kaheaastase lapse vanemad peavad jagama 14 päeva ära tervelt 13 aasta peale, siis kümneaastase lapse vanemad saavad jagada 10 päeva ära nelja aasta peale. 

Seega jääb ühe-kahe väikse lapsega peredes lapsepuhkuspäevi tegelikult vähemaks, suuremate perede või suuremate laste vanemad saavad aga lapsepuhkuspäevi juurde.

Suuremaks muutub lapsepuhkuse tasu. Senise miinimumi asemel hakatakse maksma 50% vanemahüvitisega samadel alustel kujunevast sissetulekust, aga mitte vähem kui töötasu miinimum. Lihtsalt öeldes: pool tavapärasest palgast, aga mitte vähem, kui on miinimumpalk.

Tasub märgata, et kuni aprillini välja saab võtta lapsepuhkuspäevi vana süsteemi järgi, st aasta esimese kolme kuuga võib ka oma vana süsteemi 3-6 päeva välja võtta. Alates aprillist saab aga lapsepuhkust võtta ainult uue süsteemi järgi.

Kuidas lapsepuhkuspäevi võtta ja oma päevade jäägi üle arvet pidada?

Lapsepuhkuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal edaspidi lapsepuhkuse aeg oma tööandjaga kooskõlastada, seejärel aga minna Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusse: https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/dashboard/portal

Seal saab alates aprillist nii lapsepuhkusepäevade väljavõtmist taotleda kui ka oma lapsepuhkuspäevade seisu vaadata.

Rohkem infot: Sotsiaalkindlustusamet