500-eurone toetus tõi kolmandate laste buumi

500-eurone toetus tõi kolmandate laste buumi

16. Oct 2018, 17:29 Emmede Klubi Emmede Klubi

Selle aasta esimesel poolel ilmnes enneolematu kolmandate laste sünnituste arvu suurenemine, vahendab Postimees. Ajastus viitab uue suure lasterikka pere toetuse mõjule.

Siseministeeriumi andmetel on käesoleva aasta kaheksa kuuga registreeritud kaheksa protsenti rohkem sünde kui eelmise aasta samal ajal. Aasta lõpuks võib seega sündida umbes tuhat last rohkem kui mullu. Sündimust iseloomustav summaarne sündimuskordaja tõuseks siis mulluselt 1,59-lt lapselt naise kohta 1,72-le.

Sündide arvu suurenemise põhjuste hulgas on kindlasti kasvufaasis olev majandus, madal töötusmäär ja sissetulekute hoogne kasv, mis on enamiku inimeste toimetulekut ja kindlustunnet parandanud. Kõige jõulisemalt, tervelt 32 protsenti on aga kasvanud nimelt kolmandate laste sünd. Suure tõenäosusega mängib selle juures rolli 2017. aasta juulist kehtima hakanud lasterikka pere toetus.

Perele, kus kasvab kolm kuni kuus last, maksab riik senisele lapsetoetusele lisaks 300 eurot kuus. Perele, kus kasvab seitse ja rohkem last, makstakse lapsetoetusele lisaks 400 eurot. Lapsetoetus on esimese ja teise lapse kohta sel aastal 55 eurot kuus, kolmanda ja iga järgneva lapse kohta 100 eurot kuus. See tähendab, et näiteks kolmeliikmeline pere saab riigilt 510 eurot kuus (millele lisandub vanemahüvitis või lapsehooldustasu, sünnitoetus ja võimalikud muud toetused).


Kas uus lasterikka pere toetus on julgustanud Sind rohkem lapsi saama?