2017. aasta seadusmuudatused, mis mõjutavad pereelu

2017. aasta seadusmuudatused, mis mõjutavad pereelu

27. Dec 2016, 14:49 Emmede Klubi Emmede Klubi

Aasta on vahetumas. Nagu ikka, teeb Emmede Klubi ülevaate muudatustest riiklikes lastega seotud toetustes ja muudes pereelu puudutavates seadustes.

Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse

Perekond, kus kasvab kolm kuni kuus last, hakkab lisaks praegusele lapsetoetusele saama veel 300 eurot kuus. Kui peres on seitse või enam last, annab riik juurde 400 eurot kuus. Toetus jõustub alates 1. juulist 2017.

2017. aasta 1. juulist alates makstakse lapsetoetusi seega järgnevalt:
Peres on üks laps - 50 EUR
Peres on kaks last - 50 + 50 = 100 EUR
Peres on kolm last - 50 + 50 + 100 + 300 = 500 EUR
Peres on seitse last: 50 + 50 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 400 = 1000 EUR

Ühe vanemaga pered saavad tuge elatisabifondist

Riik tagab igale elatisabi õigusega lapsele igakuiselt 100-eurose laekumise, mille riik ise nõuab elatisabi võlglaselt sisse. Toetust makstakse lapsele, kelle lahuselavalt vanemalt on kohtuotsusega välja mõistetud elatis, kuid kes ei täida maksmise kohustust.

Suvel käivitub täiskasvanute hammaste parandamise programm

1. juulist 2017 saavad täiskasvanud ravikindlustatud inimesed hambaravihüvitist kuni 30 eurot aastas. Juba praegu hambaravihüvitist saavate inimeste (rasedad, alla üheaastaste laste emad, vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega isikud, üle 63-aastased, suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid) hüvitist suurendatakse 85 euroni aastas.

Rohkem hoiuteenust puudega lastele

2017. aastal on sügava puudega lapsel võimalik saada riigilt lapsehoiuteenust senise 57-80 tunni asemel 270 tundi aastas. 

Tõusevad miinimumpalk ja miinimumvanemahüvitis

Uuest aastast on tunnitasu alammäär 2,78 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 470 eurot. Kasvab ka tulumaksuvaba miinimum - 170 euro pealt 180 euro peale, st iga kuu jääb palgast 10 eurot rohkem kätte.

Töötasu alammäära tõusuga suurenevad ka sellega seotud hüvitised, nt vanemahüvitis ja lapsepuhkuse tasu, aga ka teised alampalgaga seotud tasud - nt lasteaiatasu või elatisraha. Töötasu alammäära suurust vanemahüvitist makstakse isikule, kelle eelnenud kalendriaasta kuupalk oli alampalgaga võrdne või sellest väiksem.

Ettevõtjaid puudutab lisaks ka info, et sotsiaalmaksu miinimumkohustus suureneb 141,9 euroni.

Tõuseb vanemahüvitise ülempiir

2016. aastal oli vanemahüvitise ülempiir 2724,36 eurot kuus. 2017. aastal on vanemahüvitise ülempiir 2907,15 eurot kuus. Sellest suuremat vanemahüvitist kellelegi ei maksta.

Lapsendamist hakkab korraldama sotsiaalkindlustusamet

2017. aastast hakkab siseriiklikku lapsendamist maavalitsuste asemel korraldama sotsiaalkindlustusamet. Muudatuse eesmärk on tagada lapsendamisele ühtne lähenemine ja kvaliteet.

(Allikas: Sotsiaalministeerium)

 

Kuidas muudatused Sulle meeldivad?

Mirjam Mirjam 28. Dec 2016, 14:12

Väga! Olen siiralt ja südamest tänulik riigi eest, milles elan. 😀