VIDEO! Beebiminutid: Kas mu laps on lasteaiaks valmis?

VIDEO! Beebiminutid: Kas mu laps on lasteaiaks valmis?

24. Aug 2016, 08:20 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kuigi lapsehoolduspuhkusel võib lapsevanem viibida kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni, võib erinevatest põhjustest tingitult olla lapsevanemal huvi tutvustada oma lapsele lasteaeda ka juba enne 3. eluaastat.


Mida noorem on laps, seda suurem on lapsevanema mure. Kuidas ta lasteaias hakkama saab ja kuidas üldse aru saada, et mu laps on lasteaeda minemiseks valmis?

Kuidas alustada?

Kõige ideaalsem variant oleks professionaalse lapsehoidja Janne Liidiku arvates nii, et võimalusel jätab ema lapse esialgu vaid lühikeseks ajaks lapse lasteaeda või hoidu. “Kümme minutit, pool tundi, selliste väikeste pausidega. Oleme ka teinud nii, et ema jätab lapse siia ja siis me lepime kokku, et ma helistan, kui tunnen, et laps muutub ärevaks, tal on paha olla, siis ma kutsun ema kohale. See on hästi individuaalne,” ütleb Liidik.

Kuidas ta rutiiniga harjub?

Kodused tavad ja rutiinid võivad olla lasteaia omast väga erinevad. Seetõttu tunnevad paljud lapsevanemad muret, kuidas laps uue olukorraga harjub ning juurdlevad, kas enne lasteaeda minemist peaks last kodus juba lasteaia tegevuskavaga harjutama.

Janne Liidiku kogemused näitavad, et kodus on lapsel väga raske harjuda. Lapsevanemate üheks suureks mureks on magamine.  “Kui laps tuleb siia, siis ta väsib hästi kiiresti. Seltskond väsitab teda, see müra väsitab, ta väsib siin ära. Kodus ei väsigi niimoodi,” rahustab professionaalne lapsehoidja. Lasteaia keskkonnas harjub enamus lapsi ühiste tegevustega, seal hulgas magamisega, kiirelt.

Mis juhtub, kui laps igatseb oma vanemaid?

Lisaks uue tegevuskavaga harjumisele, tuleb lasteaialapsel kohaneda ka asjaoluga, et ema või isa ei ole kogu aeg läheduses. Kuigi enamik lapsi kohaneb suhteliselt kiirelt, võib mõni laps igatseda oma ema või isa ka kauem.

„Kõige olulisem on lapsega saavutada kiindumussuhe, lohutada teda, mõista, ma saan aru, et sa oled õnnetu, et ema läks ära, et sa saad hakkama, julgustada teda. Nii samm-sammult tulebki,” selgitab Liidik.

Mida teha, kui laps on arglik?

Lapsed on erinevad ja sugugi mitte kõik lapsed ei sulandu uude seltskonda kiirelt. Mida teha, kui laps ei ole teiste laste seltskonnas viibimisega harjunud?

“See on jälle hästi suur  vanemaga koostöö. Mina annan tagasisidet, kuidas meil läheb, mida saaks paremin teha,” kirjeldab Liidik. Kuigi arglikkust ei saa professionaalse lapsehoidja sõnul  lapsest välha harjutada pelgalt lasterikastest kohtades käimisega.

Mida mu laps oskama peab?

Alla kolmeaastaste laste oskused võivad olla ääretult erinevad. Nii võib lapsevanem tunda end last lasteaeda saates ebakindlalt, kui laps näiteks ei oska veel potil käia või oma soove selgelt sõnastada.

Enamasti on siiski lapsed oodatud hoidu või lasteaeda täpselt sellisena nagu nad on. “Igaüks tuleb omas tempos vastavalt sellele arengutasemele nagu ta tuleb. Kui laps tuleb minu juurde, siis me teeme lapse individuaalsusekaardi ehk me kaardistame ära lapse oskused ja ühiselt mõtleme välja, millised on eesmärgid. Meie lastehoiu eesmärgid on näiteks mähkmevaba elu, iseseisev sööma õppimine. Siis me vaatame, teeme vahepeal ka vahekokkuvõtteid, kuidas meil läinud on,” kirjeldab Liidik.

Lasteaeda minek on suur muutus kogu perele. Oluline on püüda lapsevanemana vabaneda ülemäära muretsemast, kuna ka laps tajub teie pinget ning võib rahutuks muutuda. Tuleb uskuda oma lapse võimetesse ja tugevusse.

Ei tohi unustada, et ka lasteaialaps vajab ühist aega koos teiega ning tähtis on talle selgitada, mis toimub ja millal te uuesti kohtute. Lapsed kohanevad uue olukorraga seda paremini, mida rohkem on nende vajadused rahuldatud.

Soovime teile meeldivaid uusi kogemusi!

 
Loe Emmede Klubist lisaks:

"Põhjalik ülevaade: Kuidas aidata lapsel lasteaiaga kohaneda"