Vaktsiinide suhtes skeptilised vanemad koguvad raha uue kuuikvaktsiini uurimiseks sõltumatus laboris

Vaktsiinide suhtes skeptilised vanemad koguvad raha uue kuuikvaktsiini uurimiseks sõltumatus laboris

09. Jan 2019, 13:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühing kogub raha, et tellida akrediteeritud sõltumatult laborilt uuring meie beebidele süstitava kuuikvaktsiini Infanrix Hexa sisalduse kohta. 

Infanrix Hexa on kuuevalentne (difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, Hemofilus influenza tüübi b, B-viirushepatiidi) vaktsiin, mida süstitakse kõikidele Eesti lastele kolme-, nelja- ja kuuekuusena ning kaheaastasena. 

Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühing kirjutab Facebookis, et itaallaste poolt sõltumatus laboris läbi viidud uuringus ei leitud Infarix Hexast ühtegi lubatud antigeeni (mis tähendab, et sel pole mingit kaitset haiguste vastu), kuid see sisaldas 65 reostusainet, mis võivad tekitada kahjulikke kõrvaltoimeid. „Itaalia uuring oli sedavõrd ehmatav, et tahame vaktsiini sisu ise üle kontrollida."  

Läbirääkimised akrediteeritud sõltumatute laboritega juba käivad, kuid konkreetne labor pole veel välja valitud. Kuna uuring on kallis - esialgsetel andmetel olenevalt laborist 1400–10000 eurot, siis kogub ühing selle läbiviimiseks raha. Annetused on oodatud: Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühing EE227700771003450737. 

"Meile teadaolevalt ei ole Eestis mitte kunagi kontrollitud ühegi vaktsiini sisu ning ravimifirmade toodetel puudub igasugune sõltumatu sisukontroll. Seega ei tea mitte keegi, mis süstaldes tegelikult on ja kas selle koostis vastab tootja lubadustele," nendib ühing.

Ravimiameti esindaja on kommentaariumis selgitanud, et kõik Eestisse tarnitud Infanrix Hexa vaktsiinid on OCABR sertifikaadiga, mis antakse välja tootjast sõltumatu labori poolt, kes teeb vaktsiinile vastavad Euroopa Farmakopöa nõuetega kooskõlas olevad uuringud. Eesti Ravimiamet kontrollib vaktsiinide sissetoomisel OCABR sertifikaadi olemasolu. Sõltumatute laborite poolt tehtavad testid erinevatele vaktsiinidele on leitavad siit. Juhenditest on näha, et Infanrix Hexa vaktsiini kontrollitakse ka iga konkreetse haigustekitaja osise sisalduse osas. Need aga ongi molekulid, mis tekitavad inimese organismis immuunvastuse.

Itaalias tegutseva ühingu Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni (CORVELVA) kodulehel avaldatud uuringu tulemus on Ravimiametil raske kommenteerida, sest avaldatud failis uuringu metoodikat ei avaldata, puudub ligipääs uuringu algandmetele ja metoodika valideerimisandmetele ning võimalus pöörduda otse uuringu autorite poole, et lisaandmeid küsida. Kui uuringu tulemused oleks avaldatud eelretsenseeritavas erialakirjanduses, oleks teistel sama ala spetsialistidel võimalus arvamust avaldada. Paraku seda tehtud ei ole.

Ravimiamet soovitab ühingul laboriuuringu kavandamisel kindlasti koos uuringuid teostava laboriga analüüsi metoodika ja valideerimise võimalikud kitsaskohad detailselt läbi arutada, et tagada uuringu usaldusväärsus ning võimalus tulemusi tootja esitatud andmetega ja OCABR sertifikaadi väljastanud sõltumatu labori saadud tulemustega võrrelda.

Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühingu üleskutse all kommentaariumis on avaldatud arvamust, et enne annetuste kogumist peaks kindel labor olema valitud ja konkreetne summa teada. On leitud, et labor peaks asuma väljaspool Eestit, et Ravimiamet või mõni huvitatud isik ei saaks laborile tulemuste võltsimise eest maksta.