Vaktsiinide hiljem tegemine ei ole õige tee

Vaktsiinide hiljem tegemine ei ole õige tee

25. Aug 2015, 00:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Peale rõugevakstiini leiutaja Edward Jenneri elupäevi on olnud vanemaid, kes on vaktsiinides kõhelnud ja kohati ka nendest keeldunud. Peale seda, kui Benjamin Franklini poeg suri rõugete kätte, kurtis isa, et ta oli keelanud oma pojal saada rõugevaktsiini, sest tema muretsemine kaalus ohutuse üle.

Vaktsiinid ei erine muudest ravimitest. On oluline, et patsiendid või nende vanemad teevad teadliku otsuse, kas vaktsineerida või mitte. Õnneks on tõendatud, et praegu käibel olevad vaktsiinid on ohutud ja efektiivsed ( ACIP ja AAP andmetel).

Vaktsiine peetakse üheks kümnest suurepäraseks ühiskonna tervise saavutusteks 20. sajandil. Aga siiski on kahtlejaid.

IOM ( Institute of Medicine) on väga põhjalikult tõendeid läbi vaadanud ja andnud välja aruandeid, mis on meie arusaamist parandanud, kuidas pakkuda tõhusamaid ja ohutumaid tervishoiu teenuseid.

IOM on sõltumatu, mittetulunduslik organisatsioon, mis töötab väljaspool valitsust ja annab erapooletut, ning usaldusväärset infot otsustajatele ja rahvale. Aja jooksul on IOM tutvunud erinevate vaktsiinide ohutusega. 2012 IOM raportis on selgelt piiritletud kõrvaltoimed, mis on põhjuslikus soeses vaktsiinidega. Veelgi olulisem on, et IOM-il on teaduslikke tõendeid, mis teevad kindlaks, et juhuslikud kõrvaltoimed, näiteks autismi seos leetrite vaktsiin, ei eksisteeri.

Siiski, kui erinevate vaktsiinide ohutus on selgemaks saanud, on vaktsiini vastased hakanud ründama vaktineerimise kava. Põhjusel, et viimaste aastate jooksul on vaktsiinide arv suurenenud, on hakanud inimesed vaktsiinide arvu pärast muretsema. Et see suur arv ei ole lastele ohutu ja võib lapse immuunsüsteemi käitumist selliste antikehade hulga puhul nõrgendada. Vaatamata bioloogilise usutavuse puudumisele ja rohketele uuringutele, on vaktsiinides kahtlevad pered veendunud, et vaktsiinide kava muutmine, et vaktsiinide vahel jääks rohkem aega, on nende lastele parem.

IOM võttis endale ülesandeks vaadata läbi praegu heaks kiidetud vaktsiinide ajakava. Nende raport, mis toetab praegu kehtivat kava, ilmus äsja. On oluline, et IOM usub, et ebasobiv oleks uurida heakskiidetud vaktineerimiskavale alternatiive, kui alternatiivse kava järgi saab vaktsiiine hilem ja see hilisem vaktsineerimine võib suurendada vaktsineerimisega ennetatavate haiguste riski.

See suurenenud risk haiguste vastu hiljem vaktsineerida, on ohtlikum kui kinnitatud immuniseerimiskava.

Allikas