Terviseamet kõrvaldas turult ohtlikud pudelilutid

Terviseamet kõrvaldas turult ohtlikud pudelilutid

06. Feb 2018, 18:35 Emmede Klubi Emmede Klubi

Terviseameti järelevalvetoimingute tulemusena kõrvaldati turult Eesti Poolas toodetud tervisele ohtlikud pudelilutid „Canpol Babies“.

Pildil näha olevad lutid on tervisele ohtlikud, sest neist eraldus N-nitrosoühendeid moodustavaid aineid ligikaudu 5 korda lubatust rohkem. N-nitrosoühendeid moodustavad ained on toksilised ja võivad suurendada vähitekke riski.

Lutte müüdi kaks tükki pakis,  toote kood on EAN 5903407231037.

Terviseamet palub inimestel, kes on nimetatud lutte ostnud, pöörduda toote tagasiostu võimaluste kohta info saamiseks sama müügikoha poole, kust lutid osteti.

Terviseamet teeb tooteohutuse valdkonnas järelevalvet mänguasjade, lapsehooldustoodete, kosmeetikatoodete ja muude toodete terviseohutuse osa üle tootjate, hulgimüüjate ja importijate juures. Vastutus toodete ohutuse eest lasub importijal või tootjal ja edasimüüjal.

Terviseameti järelevalve toimub järelevalveplaani järgi. Infot ja teateid liikmesriikides ohtlikeks tunnistatud toodete kohta kontrollitakse kiire teabevahetuse süsteemi RAPEX (liikmesriikide vaheline teavitussüsteem) kaudu, mille põhjal jälgitakse ohtlikuks tunnistatud toodeted turustamist Eestis. Eraldi  järelevalve viiakse läbi saabunud kaebuste põhjal.

 

Kui oled sellised lutid ostnud, siis lõpeta nende kasutamine kohe ja tagasta kaup müüjale.