Peatselt saavad kõik vanemad registreerida oma lapse sünni veebis

Peatselt saavad kõik vanemad registreerida oma lapse sünni veebis

25. Sep 2017, 21:52 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eelmisel nädalal valitsuselt heakskiidu saanud eelnõu kohaselt saavad tulevikus lapse sünni veebis registreerida ka need vanemad, kes ei ole abielus, teatas Siseministeerium. Praegu on selline võimalus vaid abielus olevatel lapsevanematel.

„Muudatuse eesmärk on lapsevanemate elu mugavamaks teha ja anda võimalus oma järeltulija sünd veebis registreerida kõigile vanematele, olenemata nende kooselu vormist. Täna sünnivad enam kui pooled lastest just vabaabielust ja meil ei ole mingit põhjust nende lapsevanemate asjaajamist keerulisemana hoida. Mõistagi säilib võimalus registreerida sünd perekonnaseisuasutuses,“ ütles siseminister Andres Anvelt. 

Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmisega on plaanis lihtsustada ka surma registreerimise korda. Tulevikus ei pea inimene üldjuhul surma registreerimiseks enam perekonnaseisuasutusse minema. Surmaandmed kantakse sel juhul rahvastikuregistrisse automaatselt, kui meditsiiniasutus on tuvastanud surma fakti ja koostanud surmateatise. Järgmise aasta juulist alates on plaanis sellist lahendust piloteerida.

Lisaks pikendatakse abielu sõlmimise tähtaega. Kehtiva seaduse kohaselt ei sõlmita abielu varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abiellumisavalduse esitamisest. Eelnõuga pikendatakse tähtaega kuue kuuni. Eelnõu vastuvõtmisel muutub võimalikuks ka rahvusvahelise kaitse saajate perekonnasuhete kandmine rahvastikuregistrisse. Eestisse tulles ei ole neil tihtipeale kaasas abielutunnistust, sünnitunnistust või muid olulisi dokumente. Uuest aastast saab nende perekonnaseisuandmed rahvastikuregistrisse kanda politsei- ja piirivalveameti koostatud rahvusvahelise kaitse andmise otsuse alusel.

Valitsusest liigub eelnõu edasi riigikokku. Ettepaneku kohaselt jõustuksid surma registreerimist puudutavad muudatused 1. juulist 2018 ning sünni registreerimist puudutavad muudatused 1. jaanuarist 2019. Ülejäänud muudatused aga alates tuleva aasta algusest.


Kus registreerisid Sina oma lapse sünni - internetis või perekonnaseisuametis?