Osale perepäeval, mille eesmärk on suurendada isade osalust beebi kasvatamisel!

Osale perepäeval, mille eesmärk on suurendada isade osalust beebi kasvatamisel!

04. Nov 2022, 16:08 Emmede Klubi Emmede Klubi

Mittetulundusühing Lapsele Vanemad korraldab isadepäeva raames 13. novembril tasuta perepäeva, mille eesmärk on tuua tähelepanu isade olulisusele laste kasvatamise juures juba varases eas.

Perepäev toimub Pirita Vaba Aja Keskuses. Arutletakse isade suurema kaasamise üle laste kasvatamisse Eestis ja räägitakse isapuhkuste võimalustest.

"Tagasi vaadates oli beebi-periood täiesti kordumatu, esmased lailisevad lähedushetked, mähkmete vahetamine ja rinnal magama jäämine ei tule kunagi tagasi. Soovitan igal isal leida võimalikult palju leida ühist aega! Meie üritus on suunatud just nimelt isade ja beebide koosveedetud aja väärtustamiseks,” ütleb ürituse kaaskorraldaja, kontseptsiooni väljatöötaja ja ehtekunstnik Tanel Veenre.

Ürituse avab Vello Vaher beebivõimlemise sissejuhatava tunniga, kuhu on oodatud kuni 3-aastaste väikelastega lapsevanemad. Jätkub arutelu isade kaasatusest beebiajal, arutledes isapuhkuse võimaluste ja takistuste üle Eestis. Kogu ürituse vältel on igas vanuses lastel võimalik osaleda joonistusvõistluses “Aeg issiga” - igale osalejale auhind!

Isade kaasatuse ja isapuhkuse arutelu viib läbi perekonnaõiguse jurist Janek Ranniste. “Järjest enam on levinud isapuhkuse võtmine. Küll võib ikka veel endiselt ühiskonnas märgata nii vastuseisu tööandjate tasemel, kui ka lapsevanemate endi kitsalt soorollide põhjal välja kujunenud tõekspidamisi. Me peame rääkima rohkemast isade kaasatusest beebiajal, et teemaga seotud tabusid paremini mõista,” sõnab Ranniste. 

Lapsele Vanemad MTÜ eesmärk on väärtustada mõlema vanema osalust lapse üleskasvatamisel. Siiani on Eesti praktika järgi vanemate panus tihti ebavõrdne.

Ürituse peakorraldaja Marta Vibo sõnul on laste jaoks oluline, et isad osaleksid oma laste elus maksimaalselt.“Isade puudus mõjutab lapse vaimset ja füüsilist tervist negatiivselt kogu elu jooksul. Teadustööde järgi tugevdab aga isegi 5-nädalane isapuhkuse võtmine isa ja lapse suhet pikaajaliselt. Lisaks panustab see võrdsemasse kodustööde jaotusesse järgnevatel aastatel, mis näitab laiemat mõju pere heaolule ja võrdsemale panusele emade ja isade vahel,” loetleb Vibo kõnekaid fakte. 

Kava:
13:30 beebidega võimlemine Vello Vaheri juhendamisel kuni 3-aastaste väikelastega.
14:15 ringarutelu isade kaasatust beebi ajal, isapuhkuste võtmiste võimalustest. Arutelu viib läbi pereteraapia põhitõdedega haritud isa ja perekonnaõiguse jurist Janek Ranniste.

Ürituse vältel on igas vanuses lastele ette nähtud joonistusvõistlus “Aeg issiga”, mille võidupiltist saab järgmise aasta Lapsele Vanemad MTÜ isadepäeva kaardi kaanekujundus. Kõigile osalejatele jagatakse auhind.

Üritus on tasuta kõigile, osalemiseks tuleb vaid registreeruda.