Imikut arendavad rohkem raamatud, kus tegelastel on nimed

Imikut arendavad rohkem raamatud, kus tegelastel on nimed

15. Jan 2018, 19:42 Emmede Klubi Emmede Klubi

Lastele ette lugemiseks peetakse oluliseks juba enne, kui nende kõne on välja arenenud. Raamatuid võib lapse arendamiseks kõva häälega lugeda juba lapseootuse ajal, kuid eriti oluline on see esimesel eluaastal. Florida ülikooli uurimus tõestas, et ette lugemine on kasumlikum, kui tegelastel on kindlad nimed, kirjutab ScienceDaily.

Florida ülikooli psühholoogiaõppejõud Lisa Scott on ette lugemise mõju imikutele uurinud juba 2006. aastast ning antud uuring oli pikaajaliste uuringute seerias kolmas. Eelnevalt on uuritud lugemise mõju kasutades ajuskaneeringuid ning silma liikumise mõõtmist. Scott on veendunud, et nimede kasutamine aitab imikutel paremini keskenduda ja informatsiooni meelde jätta.

"Kui vanemad annavad tegelastele nime, õpivad imikud üsna palju,” sõnab Scott. "Individuaalse tasandi nimedega raamatud sunavaid vanemaid oma lastega rohkem rääkima, mis on eriti oluline just esimesel eluaastal."

Uuringus osalenud imikuid uuriti esmalt, kui nad olid kuuekuused ning seejärel üheksakuuselt. Selleks kasutati silma liikumise järgimise meetodeid ning ajuskaneeringuid, mõõtes nii nende tähelepanu ja õppimisvõimet.

Kahe visiidi vahepeal juhendati vanemaid oma lastele ette lugema kindla graafiku alusel: kaks nädalat järjest kümme minutit iga päev, seejärel kaks nädalat järjest ülepäeviti sagedust järk-järgult vähendades. Ette lugemiseks anti kaasa raamatud, mis olid sama sisuga, kuid pooltes neist olid tegelastel kindlad nimed, nagu näiteks Fiona või Alice ning teises pooles viidati neile välja mõeldud üldnimetusega (tikid, laadid). Raamatu igal kaheksal küljel oli pilt ning kahelauseline jutustus.

Imikud, kellele loeti ette nimedega raamatuid, keskendusid üheksakuuselt piltidele rohkem ning ajulainete järgi sai aimata, et nad eristasid tegelasi. Sellist tulemust polnud ei üldnimedega raamatuid kuulanud grupil ega ka kontrollgrupil, kellele üldse ei loetud.

"Üldine soovitus on, et lastele peaks võimalikult palju ette lugema, kuid meie uuringud annavad sellele teadusliku põhjuse ning ka suuna, milliseid raamatuid lugema peaks,” sõnas Scott. “Ette lugemine on väga hea viis, kuidas oma lapse arengut esimesel eluaastal toetada, kuna see julgustab vanemaid rohkem oma lapsega rääkima.”

Kui vanalt alustasid Sina oma lapsele ette lugemist? Milliseid raamatuid eelistad?