Kas lapsel peab olema ID-kaart või pass?

Kas lapsel peab olema ID-kaart või pass?

16. Nov 2017, 22:04 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eesti riigis on isikutunnistuse ehk kehtiva ID-kaardi omamine kohustuslik kõigile üle 15-aastastele. Alla 15-aastasel ID-kaarti olema ei pea, sest isiku tuvastamiseks arstil või apteegis piisab lapsevanema dokumendist ja lapse isikukoodist.

Paljud ei tea, et lapsele digiretseptiga ravimi välja ostmiseks või eriarstil lapse isiku tuvastamiseks ja teiste sarnaste toimingute puhul pole vaja ei lapse sünnitunnistust kaasas kanda ega ka lapsele isikut tõendavat dokumenti teha. Piisab sellest, kui lapsevanemal on kaasas oma dokument ja lapse isikukood. Tegelikult polegi paberkandjal sünnitunnistust enam olemas - on vaid e-sünnitunnistus, mille kohta perekonnaseisuamet saab välja printida ja allkirjastada tõendi. Seda väljaprinditud tõendit võib lapsega seotud toimingute tegemiseks vaja olla vaid asutustes, kellel pole juurdepääsu riigi registreile - näiteks pangas või lasteaias.

ID-kaarti või passi läheb tarvis siis, kui plaanis on sõita lapsega välisriiki. Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas piisab ID-kaardist.

Alla 15-aastase lapse eest esitab ID-kaardi taotluse lapse seaduslik esindaja. ID-kaarti saab taotleda e-taotluskeskkonnasteenindustes, Eesti Vabariigi välisesindustes või posti teel. Seega on täiesti võimalik tellida lapsele ID-kaart ka kodust lahkumata, tuleb vaid ise pilt ära teha. Pole vahet, kas dokumendifoto valmistatakse teeninduses olevas fotoboksis, professionaalse fotograafi juures või kodus ise. Tähtis on vaid see, et pilt vastaks dokumendifoto nõuetele, mida on põhjalikult kirjeldatud SIIN. Näiteks beebist ongi lihtsam hea dokumendifoto saada kodus, rahulikus keskkonnas, asetades beebi nt valge linaga kaetud voodile lamama. ID-kaart väljastatakse pärast taotluse menetlusse võtmist 30 päeva jooksul lapse seaduslikule või volitatud esindajale, kuid selleks tuleb kindlasti valitud teenindusse kohale minna. Alla 15-aastasele lapsele ID kaardi tegemine maksab 7 eurot. 

Kui lapsele dokumendi tegemine on ununenud ja reisile sõit hakkab juba kätte jõudma, saab taotleda ID-kaarti kiirkorras - nii saab dokumendi kätte juba viie tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast. Kiirkorras väljastatud dokumente saab aga kätte ainult Tallinnas asuvatest teenindustest. Kiirdokument on oluliselt kallim - 45 eurot. 

Pass on oma olemuselt reisidokument, mille omamine pole kohustuslik ühelegi Eesti kodanikule. Passi on nii täiskasvanul kui ka lapsele tarvis vaid juhul, kui plaanitakse reisida riikidesse, kus ID-kaart isikut tõendava dokumendina ei kehti - väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda. Passi saab taotleda teenindustes ja Eesti Vabariigi välisesindustes, aga kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat või kui laps on alla 12-aastane või kui taotlete erandkorras sõrmejälgedeta passi kehtivusega üks aasta, saab passi taotleda ka posti või e-posti teel. Ka pass väljastatakse 30 päeva jooksul pärast taotluse menetlusse võtmist. Kui dokumenti on vaja kiiremini, saab tellida kiirpassi, kuid kui tegemist on lapse esimese isikut tõendava dokumendiga, siis ainult Tallinnas. Tavaline pass maksab kodanikule 20 eurot, kiirpassi eest tuleb aga välja käia 58 eurot. 

Kui pere reisib palju, on soodsam tellida ID-kaart ja pass korraga - alla 15-aastasele maksab komplekt 25 eurot.


Kas, millal ja miks tegid Sina oma lapsele ID-kaardi või passi?