Juhatuse liikmena teenival isal riiklikule isapuhkusele õigust ei ole

Juhatuse liikmena teenival isal riiklikule isapuhkusele õigust ei ole

16. Feb 2018, 23:37 Emmede Klubi Emmede Klubi

Neljapäeval otsustas Tallinna ringkonnakohus, et riik ei pea juhatuse liikme lepingu alusel töötavale isikule hüvitama isapuhkuse tasu. Viimati tegi möödunud suvel madalama astme kohus samasuguse otsuse.

Ettevõtte Creative Union AS juhatuse liige soovis kasutada õigust kümne tööpäeva pikkusele isapuhkusele, vahendab Postimees. Creative Union pöördus möödunud jaanuaris sotsiaalkindlustusameti poole ning taotles, et amet hüvitaks äriühingule riigieelarvest juhatuse liikme kümne tööpäeva pikkuse isapuhkuse tasu.

Amet vastas Creative Union AS-i taotlusele, et puudub õiguslik alus isapuhkusele ning selle hüvitamiseks tööandjale, kuna isikuga on sõlmitud juhatuse liikme leping, mis kuulub võlaõigusseaduse valdkonda, ning töölepingu seaduse kohaselt ei kohaldata töölepingu kohta sätestatut juriidilise isiku juhtorgani liikme lepingule.

Kohus andis kahes astmes õiguse sotsiaalkindlustusametile - juhatuse liikmele antakse tasustatud isapuhkust riigi poolt vaid juhul, kui ta teeb lisaks juhatuse liikme kohustuste täitmisele ka muud tööd töölepingu alusel.