Isa ei ole lihtsalt ema abiline – isal on vanemana hindamatu roll lapse elus!

Isa ei ole lihtsalt ema abiline – isal on vanemana hindamatu roll lapse elus!

29. Sep 2021, 17:27 Emmede Klubi Emmede Klubi

Isa on palju enamat, kui ema partner, kes mõnikord "lapsi hoiab" või "mähkmeid vahetada aitab". Isa on lapsele võrdne vanem, kelle kohalolu lapse elus on nii tähtis!

Isa beebi elus 

Isa roll on tähtis juba alates sünnist. Sünnitusel on isa kui tugiisiku kohalolust kasu nii emale kui ka beebile. Mõned uuringud on näidanud, et beebid, kes on pärast sündi saanud olla nahk-naha kontaktis ka isaga, nutavad vähem, rahunevad kiiremini ja uinuvad paremini kui beebid, kes on ema äraoleku ajal oma hällis.

Kui varasemalt oldi seisukohal, et beebidel tekib kiindumussuhe peamiselt ühe hooldajaga, siis tänaseks me teame, et see ei ole nii. Beebidel saab kujuneda turvaline kiindumussuhe mitme hooldajaga, nii ema kui ka isaga. Turvaline kiindumussuhe ka isaga ei vähenda lapse suhet emaga, vaid annab beebile ainult juurde.

Beebiga turvalise kiindumussuhte kujundamiseks on oluline olla tema elus füüsiliselt ja emotsionaalselt kohal – reageerida tema soovidele ja märguannetele. Kusjuures beebiga koos veedetud aja pikkus ei ole nii tähtis, nagu see, kuidas hooldaja beebi vajadustele koosolemise ajal reageerib. Seega saavad beebiga turvalise kiindumussuhte luua nii ema kui ka isa, ka siis, kui üks vanem on lapsega kodune ja teine käib tööl.

Turvaline kiindumussuhe kahe vanemaga on beebile igakülgselt kasulik. See annab talle järgnevatel eluaastatel parema emotsioonide regulatsiooni võime, vähem käitumisprobleeme ja paremad akadeemilised tulemused. 

Isa lapse elus

Suuremate laste puhul on isa mõju kõige selgem lapse sotsiaal-emotsioonaalsele arengule. On leitud, et turvaline kiindumussuhe isaga toetab lapse empaatiavõimet ja emotsioonide tundmise oskust.

Tihti on isad need, kes lastega kodus müravad. See ei ole lihtsalt mäng, vaid lapse arengus oluline osa! On leitud, et lastel, kellega isad kodus müravad, on koolieas tugevamad sotsiaalsed oskused ja parem käitumine.

Kuid isade osalus toetab last ka haridusteel ja kognitiivses arengus. Kasvatuses osalevate, eriti näiteks lastele lugevate ja lastega väljas käivate isade lapsed saavad koolis paremini hakkama ja lõpetavad suurema tõenäosusega keskkooli või ülikooli. 

Isa teismelise elus

Teismeiga on lapsele keeruline aeg – kaaslaste negatiivne mõju, riskialdis käitumine ja vaimse tervise probleemid on kerged tekkima, kui lapsel ei ole tugevaid positiivseid eeskujusid. Isadel on siin oluline roll. Nimelt näitavad uuringud, et kasvatusse kaasatud isade teismelistel lastel esineb neid tüüpilisi teismeea probleeme vähem.

Teismelistel, kellel on selleks eaks kujunenud oma isaga välja tugev turvaline kiindumussuhe, on ka kõrgem enesehinnang ja neil esineb vähem probleeme õigusrikkumistega.

(Allikas: Motherly)

 

Isade ja laste turvalise kiindumussuhte terviseks!