Beebiga huviringi?!

Beebiga huviringi?!

06. Sep 2016, 10:35 Emmede Klubi Emmede Klubi

Erinevates huviringides-beebikoolides saab hakata osalema juba mõne kuu vanuse beebiga. Mis aga nii pisikeste laste huvitundides tehakse ja kas sellest lapsele ka kasu on?

Uurisime Väike Päike lasteklubi õpetajate käest:

Ühekuuse lapsega saab hakata käima ujutamis- ja võimlemistundides, veidi vanem laps on valmis osalema muusika- ja loovustundides. Kui ujutamise ja võimlemise üsna ilmselge eesmärk on lapse eakohase füüsilise arengu toetamine, ning see kasu on ka üsna kiirelt nähtav, siis miks minna imikuga muusika- või kunstitundi, tahab ehk veidi enam selgitamist.

Mida muusika- ja kunstitundides tehakse?

Muusikatunnis mängitakse pilli, lauldakse ja tehakse ise oma kehaga helisid. Olulisel kohal on ka kuulamisülesanded, mis õpetavad last erinevaid helisid kuulatama ja arendavad tähelepanu koondamise võimet. 

Kunstitunnis meisterdatakse koos lapsega. Juba aastasele lapsele meeldib istuda omasugusega koos väikese laua taga väikesel toolil, meeldib asju katsuda, rebida, guaššide, näpuvärvide või vesivärvidega maalida, pliiatsit pihku võtta ja ära panna, kriipse teha ja emme joonistatud asju üle värvida. 

Kõigis tänapäevastes beebide ja laste huvitundides pannakse rõhku lapse loomupärasele uudishimule ja soovile maailma avastada. 

Kuidas mõjutab loovusringis osalemine lapse arengut?

Beebi muusikalise arendamise tulemusi ei märka lapsevanem kohe. Vanemad mõtlevad tihti, et kui laps veel rääkidagi ei oska, siis kuidas peaks teda muusikaliselt arendama? Tegelikult arenevadki muusikatundides osaledes väga hästi just kõne ja teised keelelised oskused, eneseväljendusoskus, aga ka tähelepanu ja sotsiaalsed võimed, rütmipille mängides arenevad peenmotoorsed oskused ja koordinatsioon, erinevate helide kuulamine arendab ka rütmitunnetust. 

Muusika stimuleerib aju, andes inimesele - ka lapsele - õnneelamuse. Õnnelik laps aga õpib palju ja kiiresti. Lisaks arendab muusika ka lapse emotsionaalset intelligentsust. Läbi muusikatunni saab arendada maailmavaadet. Kui laps kuuleb erinevaid muusikastiile, siis oskab ta neid ka hilisemas elus kuulata.

Tunnis on palju mängulisi momente, kus me peame millestki loobuma, midagi jagama, teiste laste või täiskasvanutega arvestama. Paneme mõne mängulooma magama, laulame talle, tantsime temaga ja teeme talle pai. See kõik õpetab hoolima ja märkama kaaslast oma kõrval ja arendab koostegutsemise oskusi. Huvitunnis muutub laps teiste laste ja vanematega koos olles ka julgemaks.

Jõudes lasteaiaikka, on beebiringides käinud lapsed enamasti organiseeritumad. Nad ei jookse ühe tegevuse juurest teise juurde ja suudavad oodata ära oma järjekorra. Beebiklubidest tulnud lastel on parem tasakaal, koordinatsioon ning käte ja silmade koostöö.

Mida beebiklubis käimine vanematele annab?

Laulmine, liisusalmide lugemine ja laulumängude mängimine on parim viis lapsega emotsionaalse kontakti saavutamiseks. Mitte miski ei asenda seda. Lapsega võib (ja peabki) ka kodus koos võimelda, laulda ja pilli mängida - kõige tähtsam on alla kolmeaastasele lapsele ikkagi oma ema ja isaga koos veedetud aeg. Kuid beebiklubis käimine on lapse ja vanema koos veedetud kvaliteetaeg. Vanem ei vaata samal ajal televiisorit, ei tee süüa, ei uuri telefoni. Sellist aega kipub tänapäeva peredes vähe olema.

Korra nädalas koos teiste vanemate ja lastega huvitunnis osalemine annab hulgaliselt uusi ideid, kuidas lapsega kodus tegeleda. Tuletatakse meelde laule  või rütmimänge ja õpitakse uusi. Tundides tegeletakse ka vanemate koolitamisega. Tunnis ei suuna õpetaja last, vaid lapsevanemat - lapsevanem ise suunab oma last. 

See, et pliiatsi välja võtmine, ühe kriipsu tegemine ja õigesse kohta tagasi panemine ongi pisikese lapse jaoks oluline ja arendav käeline tegevus, ei saa kõik vanemad hästi aru. Kui vanem on lapsega koos tunnis, siis ta näeb tema pingutust ja oskab seda vääriliselt hinnata. Lapsed hakkavad “peajalgseid” joonistama kolmeaastaselt - pärast mitut aastat kriipse.

Beebikooli tunnis on olemas palju-palju erinevaid kunstitarbeid-vahendeid, mida kõike koju muretseda ei pruugi olla võimalik või mõistlik.

Mida teha, kui laps pelgab?

On ainult loomulik, et esimest korda uues suures seltskonnas ära ehmatab. Vanem peab olema mõistev, rahulik ja järjekindel. Keegi ei eelda, et väike laps kohe esimeses või teises tunnis avaneb ja kõik kaasa teeb - esialgu piisab ka koos emme või issiga teiste laste tegevuse jälgimisest. Tavaliselt laps harjub ära ja talle hakkab tunnis väga meeldima. Seepärast soovitame ikka lapsevanematele, et ärge andke alla, kui laps kohe esimeses tunnis tegevustest huvitatud ei ole.

Tähtis on, et täiskasvanu, kes osaleb lapsega huviringis, oleks tunnis aktiivne ja julgustaks ka last, kuid ei käsiks teda. 

 

Kas sina oled oma beebiga osalenud mõnes huviringis - ujumas, võimlemas, beebikoolis, muusika- või kunstitunnis või mujal? Kuidas teile meeldis?20160830133714-77522.jpg

07. Sep 2016, 19:46

Mina olen beebikoolis käinud 2 suurema lapsega ja käin praegu pesamunaga ,neile kõigile meeldis väga beebikool. Tütar käis ka laulmas