Väikese mõttetööga käitumisprobleemidest priiks

Väikese mõttetööga käitumisprobleemidest priiks

09. Feb 2016, 09:57 Emmede Klubi Emmede Klubi

Järgmisel korral kui su lapse käitumine su nii endast välja viib, et sa tahaks ta kasti pakkida ja vanaema juurde või Abu Dhabisse saata mõtle, millest su lapsel puudust võib tunda. Jaa, teame - ta on saanud kõik, mida ta tahab ja on lihtsalt hellitatud putukas, aga lapse isiksusele olulised puudujäägid väljenduvad tema käitumises.

Psühholoog ja terapeut Carol Tuttle on oma tähelepanekud kogunud raamatusse “The Child Whisperer”, mida paljud vanemad kiidavad kui ainsat käsiraamatut, millest päriselt abi on. Tuttle jaotab lapsed temperamendi baasil nelja gruppi:

  1. Rõõmu armastav laps peab maailmaga ühendust sotsiaalsete sidemete kaudu. Ta on lõbus ja liigub ringi hüpates ning unustab kõik probleemid, kui saab leida uusi sõpru ja ellu viia uusi ideid. Tema peamiseks vajaduseks on igapäevane rõõm ning eelkõige õnnelikud vanemad. Esimese tüübi lapsi kirjeldatakse tavaliselt rõõmsate, nutikate ja südamlikena. Tihti aga öeldakse et nad on püsimatud, hüperaktiivsed ja ei pea oma lubadusi.

  2. Tundlik laps on emotsionaalne. Ta on vaikne, ei ole eriti energiline ning ei räägi vastu, kui talle plaanidest varakult teada antakse ning lubatakse tal oma arvamust avaldada. Teise tüübi laps vajab, et tema tundeid pandaks tähele ning et ta pere oleks emotsionaalselt terve ja omavahelised sidemed tugevad. Positiivsena tuuakse nende suhtes esile õrnust, kohalolekut ja delikaatsust, kuid teisalt peetakse neid häbelikeks, vinguvateks ja liiga tundlikeks.

  1. Sihikindel laps on see, kelle kohta öeldakse liiga intensiivne. Liikumine on ta elu ning andes talle loa möllata ja joosta nii palju kui ta tahab, on ta vajadusel kuulekas ja koostööaltis. Kolmandat tüüpi laste suurimaks vajaduseks on olla iseseisev ja saada uusi kogemusi, samas vajavad nad vanemate tuge. Nad on toimekad, järjekindlad ja energilised, kuid samas ka nõudlikud, lärmakad ja tüütud.

  1. Tõsine laps vaatleb maailma läbi intellektiprisma. Ta on täpne ja otsekohene ning ei vaidle korraldustele vastu, kui talle antakse selged ja loogilised põhjendused. Vajab omaette olemise aega. Neljandale tüübile on väga tähtis austus - et tal oleks keegi, kellele alt üles vaadata ja et tema tundeid ja mõtteid austataks. Tõsidusest tulenevalt on nad analüütilised ja põhjalikud, ent samas heidetakse ette nende targutamist ja kriitilisust.

Niisiis saame jonnihoo puhul võtta aluseks oma lapse temperamenditüübi ja küsida, millest ta võib puudust tunda?

  1. Esimese tüübi puhul võid mõelda - kas ma kontrollin oma last liiga palju? Või on ta pidanud liiga palju aega üksinda veetma? Kas mu lapse elus on mõni suur mure (lein, lahutus)?

  2. Teise tüübi puhul pea silmas: kas mu lapsel on tunne, et teda ei kuulda või ei panda tähele? Kas mu lapse tehtud plaanidest sõidetakse üle? Kas miski mu lapse elus on liiga intensiivne?

  3. Kolmanda tüübi puhul vaatle olukorda: kas mu lapsel on piisavalt võimalusi end füüsiliselt välja elada? Kas mu last on liiga tihti keelatud? Kas miski mu lapse elus võib olla tema jaoks lämmatav?

  4. Neljanda tüübi puhul mõtle: kas mu lapse soove austatakse piisavalt? Kas mu lapsel on aega rahulikult mõelda ja keskenduda? Kas mu lapse elus on midagi, mis talle piinlikkust valmistab?

Edasi soovitab Tuttle lihtsaid nippe vastavalt lapse iseloomule, mis aitavad tekkinud probleemidest üle saada. Esimese tüübi rõõmu armastavaid lapsi võiks üllatada. Neile on väga olulised sõprussuhted, mida luua ning hoida ning nad tahavad oma vanematega koos lõbutseda.

Teise tüübi alla kuuluvad tundlikud lapsed vajavad julgustust, et nad on tublid ja head. Nad vajavad rahu ja sügavaid emotsionaalseid sidemeid. Kolmas tüüp seevastu vajab ruumi rahmeldamiseks, seiklusi aga samas ka julgustust. Neljandat tüüpi tõsised lapsed tahavad säilitada oma autoriteeti, neile meeldib struktureeritud tegevus ning neid kuulates peaks sada protsenti kohal olema.

Kui erinevate temperamenditüüpide põhivajadused on täidetud, siis ei teki neil vajadust oma piire katsetada ja teid proovile panna. Kui kolmanda tüübi alla kuuluv püsimatu laps tahab ronida iga puu otsa ja hüpata alla iga kivi otsast, siis peaks talle võimaluste piiris seda lubama. Kodurahu huvides.

Palju lisamaterjali leiab Carol Tuttle kodulehelt.