Eestit tunnustati lastega peredega tegelemise eest

Eestit tunnustati lastega peredega tegelemise eest

11. Feb 2016, 10:58 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kolmapäeva hilisõhtul anti Eestile üle auhind, millega tunnustatakse riigi jõulist tegevust laste ja perede heaolu parandamisel, vahendab Postimees. Auhinda annab välja ÜRO partnerorganisatsioon IFFD (International Federation for Family Development).

Esile tõsteti Eesti seadusandluse suurt tähelepanu lapse õigustele. On märkimisväärne, et väike ja võrdlemisi hiljuti iseseisvunud riik tähtsustab perede toetamist läbi mitmekülgsete abinõude. Arvesse võeti nii sotsiaalvaldkonnaga seotud tulemusnäitajaid kui lastele ja peredele suunatud abinõud, sh vanemahüvitiste süsteem ja uus lastekaitseseadus.

Pärast 2016. aastal jõustunud lastekaitseseadust on abivajajate lastena arvele võetute arv suurenenud, mis näitav et abivajadust märgatakse paremini. Samas on vähenenud peredest eraldatud laste arv ning pered saavad vajalikku tuge, mis võimaldab lastel kasvada kodus.