Teleka ja nutiseadmete leviku tõttu suureneb tähelepanuhäiretega laste hulk

Teleka ja nutiseadmete leviku tõttu suureneb tähelepanuhäiretega laste hulk

20. Jan 2016, 12:57 Emmede Klubi Emmede Klubi

Televiisori vaatamine kahjustab lapse aju arengut. Norman Doidge kirjeldab raamatus „Muutuv aju” (2015) üht hiljutist uuringut, mis hõlmas üle 2600 väikelapse. Selgus, et televiisori vaatamine ühe- kuni kolmeaastaselt korreleerub tähelepanuprobleemidega ja suutmatusega oma impulsse kontrollida. Iga lisatund, mille väikelapsed televiisori ees veetsid, suurendas 10% tõenäosust, et neil olid kaheksandaks eluaastaks tekkinud tõsised tähelepanuprobleemid, kirjutab Eesti Päevaleht.

Ühes uurimisrühmas arutasid lasteaiaõpetajad meedia mõju. Nad rääkisid lastest, kes võivad tundide kaupa vahtida telerit või mängida arvutimänge. Teistes tegevustes on needsamad lapsed rahutud, püsimatud ja keskendumisvõimetud. Mõnel lapsel on tekkinud nii suur sõltuvus, et ta hakkab kergelt värisema ja rahuneb alles televiisori ees. Nenditi, et lapsed on füüsiliselt nõrgemaks jäänud ja nende psühho-motoorika alaarenenud. Kodudest, kus televiisor mängib hommikust hilisööni, tulevad lapsed lasteaeda väsinutena ja hirmudega, mida õpetajaga jagada.

Üldiselt arvatakse, et meediaga seotud ohud seisnevad sisus, aga nüüd teatakse, et meedia muudab meie aju sisust olenemata. Näiteks teleka vaatamise puhul vallandavad selles nähtavad kokkumonteeritud lühilõigud, suumimine, panoraam ja ootamatud helid meie ajus protsessi, mida nimetatakse orienteerumisreaktsiooniks. See on tavaline füsioloogiline reaktsioon, kui meie pulss aeglustub 4-6 sekundiks tajudes keskkonnas järsku muutust. Tüüpilised telerist nähtvad muusikavideod ja reklaamid vallandavad aga inimese ajus orienteerumisreaktsiooni kiirusega kord sekundis ja lakkamatult. Seetõttu tunduvad lugemine, loengute kuulamine ja muu aeglasem tegevus aju jaoks edaspidi igavad ja neile on raske keskenduda.

Kui kolmeaastasele anda tahvelarvuti, siis on tal pidevalt selline vahetu uudsus käes ja arenebki välja tähelepanuhäire. Väikestele lastele ei tohi neid masinaid seega anda või tuleb seda teha väga piiratult.

 

Kas ja kui palju lubad Sina oma lapsel televiisorit vaadata ja nutiseadmeid kasutada? Kui vana on laps?