Probleemid Eesti lastehoidudes: 111 hoidu kontrollitud, 245 rikkumist avastatud

Probleemid Eesti lastehoidudes: 111 hoidu kontrollitud, 245 rikkumist avastatud

14. Dec 2023, 18:57 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eestis tegutseb 363 lastehoidu, kellest 111 on tänavu sattunud Sotsiaalkindlustusameti (SKA) kontrolli. Nende kontrollide käigus on avastatud juba 245 rikkumist – enamasti ei vasta nõuetele hoidjate arv, hoidjate pädevus või laste arv.

Iga lapsevanem soovib, et tema lapsel oleks lapsehoius turvaline. On ju lapsehoidude põhiline sihtrühm alla kolmeaastased lapsed, kellel ei ole veel lasteaias kohta.

Järelevalve käigus külastab SKA lastehoidu, kontrollitakse ja küsitletakse selle  töötajaid, analüüsitakse dokumente ja fikseeritakse ära, kui palju lapsi kohapeal viibib, kui vanad nad on, millistele lastele on määratud raske või sügav puue, selgitas SKA kommunikatsioonispetsialist Kristiina Tilk.

Levinumad rikkumised on järgmised:

  • Lastehoiud jätsid tähelepanuta, et kui rühmas on üle 5 lapse, loeb iga alla 3-aastane ja iga sügava või raske puudega laps kahe lapse eest. Seetõttu oli hoidjaid laste arvu kohta rühmas liiga vähe.
  • Puudused lapsehoidjate pädevust tõendavates dokumentides: kehtivuse kaotanud kutsetunnistused, aegunud või alla nõutava 16-tunnise mahuga esmaabikoolitused.
  • Lastehoius viibis rohkem lapsi kui tegevusloaga lubatud.
  • Tegevusloa andmed uuendamata: isikud, kes enam lhoidjana ei tööta, on eemaldamata, samas kui isikud, kes lastega vahetult töötavad, on registreerimata ja seega nende pädevuse nõuetele vastavus kontrollimata.
  • Ettevõtja hoolsuskohustuse rikkumine majandustegevuses.

Kuna aasta ei ole veel läbi, st mõned järelevalved on SKA sõnul veel töös, siis võib tänavu avastatud rikkumiste arv veelgi suureneda.

"Lapsehoiuteenust on peredele väga vaja, seda näitab suur teenuse osutajate ja saajate arv. Usume, et teenuseosutaja eesmärk on osutada kvaliteetset lapsekeskset teenust, mis on lapsele turvaline, kvaliteetse juhtimise ning pädevate töötajatega. Puuduste tuvastamisel ei ole SKA esmane eesmärk teenuseosutajat karistada, järelevalve protsessis on oluline rõhk nõustamisel - peegeldame teenuse hetkeseisu ja suuname teenuseosutaja koheselt seadust täitma," sõnas Tilk.

Mida võiks vanem tähele panna, kui ta valib oma lapsele sobivat hoidu?

SKA soovitab lapsevanematel tähelepanelikult jälgida, kas lastehoiu ruumid, vahendid ja päevakava vastavad lapse eale ja vajadustele. Kas infotahvlil on olemas menüü, kodukord, oluline päevakajaline info ja kontakttelefonid. Tasub ka tutvuda, kas õueala on ohutu.

Lapsevanem saab teenuseosutaja tegevusloaga tutvuda majandustegevuse registris, kus andmed tegevuskoha, lapsehoidjate ja maksimaalse lubatud laste arvu kohta on avalikud. Lapsevanem saab ka ise tegevusloalt kontrollida, kas lapsehoidja esmaabikoolitus ja kutsetunnistus kehtivad või on aegunud.

Lapsehoidjal on teenusosutajaga sõlmitud kokkulepe – soovitame jälgida, kas kõik, mis kokkuleppes on lubatud, kehtib. Kui lapsehoidja pole teenuse kvaliteediga rahul, tuleks esimeses järjekorras pöörduda asutuse juhataja poole. Kui koos juhatajaga lahendust ei leita, peaks teavitama asutuse omanikku (kohalik omavalitsus, nõukogu).

PS! Kui on kahtlust, et lapse suhtes on kasutatud vägivalda, tuleb koheselt teavitada politseid, kuna SKA-l puudub pädevus väärkohtlemisi uurida!