Hetkel on lapsehoid ja alusharidus reguleeritud erinevates seadustes ning neile kehtivad erinevad nõuded. Ühtne süsteem võimaldab lapsehoidu paremini reguleerida. Näiteks ühtlustub personali kvalifikatsioon: 1,5-3aastaste lastega tegeleksid edasi lapsehoidjad, kuid 3-7aastastel lastel peaks rühmas olema vähemalt üks kõrgharidusega õpetaja.

Seega tekib mudel, kus lastehoiud on endiselt mängulisemad asutused, kuid vajalike nõuete täitmisel on neil võimalik pakkuda ka alusharidust. 

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium