Laste ööhoide tekib juurde

Laste ööhoide tekib juurde

10. Feb 2016, 10:04 Emmede Klubi Emmede Klubi

Tormas avati lastehoid, kuhu saab lapsi jätta ka ööseks ja nädalavahetusteks, kirjutab Jõgeva maakonna ajaleht Vooremaa. Mummupesa-nimeline lastehoid tegutseb Torma lasteaia “Linnutaja” majas käesoleva aasta algusest ning on avatud õhtul kuuest hommikul kaheksani ning nädalavahetustel ööpäevaringselt, et lapsevanemad saaksid tööl käia ka siis, kui tavalasteaiad on suletud.

Sellise lastehoiu loomise ajendiks oli reaalne vajadus. Paljudel lapsevanematel lõpeb või algab tööpäev siis, kui lasteaed pole avatud ning tööl tuleb käia ka nädalavahetustel. Kui puudub lähedane, kes saaks sel ajal lapse järele vaadata, muutub töölkäimine võimatuks. Torma valla sotsiaaltöö peaspetsialist Marika Kalm toonitab, et tegu on vajadus- mitte mugavuspõhise teenusega ning peole või teatrisse minekuks hoidu ei pakuta.

Lastehoidu võib tuua lapsi ka väljastpoolt Torma valda, kuid eelisjärjekorras  saavad hoiukoha siiski oma valla lapsed. Erandina võetakse vastu ka need lapsed, kelle vanemad pole jõudnud vastavat avaldust esitada ning töötajad aitavad avalduse täita kohapeal.

Jaanuarikuu jooksul on Mummupesas olnud hoiul kuus last. Hoiurühma töötajad kinnitavad, et lastel pole kohanemisega raskusi olnud ning et igal juhul on ööhoid üksi kodus olemisest parem variant.

Mummupesa hoiurühm loodi Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekti raames, mis katab suures osas hoiurühma kulud. Lapsevanem peab tasuma vaid söögiraha. Vajalik teenus on hetkel kättesaadav vaid mõnes üksikus omavalitsuses ning loodetavasti saab hoid Tormas edasi tegutseda ka peale projektirahade lõppemist.