Kuidas arendada 2-3aastase lapse kõneoskust?

Kuidas arendada 2-3aastase lapse kõneoskust?

15. Nov 2015, 12:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kuigi iga laps areneb endale sobivas tempos ja ka rääkimaõppimisega ei tasuks last tagant kiirustada, on siiski mõned oskused, mille kaheaastaseks saanud laps uuel eluaastal ilmselt omandada võiks, ning mõned arendavad nõksud, kuidas rääkimaõppimise teed lapsele kergendada ja kiirendada saad.

Kahe- kuni kolmeaastane laps peaks..

* Mõistma lihtsamaid võrdlusi nagu väike ja suur, üleval ja all jms.

* Oskama järgida kahest käsklusest koosnevaid lauseid, näiteks: "Võta maast raamat ja pane see lauale". 

* Kuulama ja nautima pikemate eakohaste juttude kuulamist.

* Oskama sõnaga nimetada enam-vähem kõike.

* Kasutama ühes lauses kahte-kolme sõna, et asjadest rääkida või midagi küsida.

* Kasutama kaashäälikuid k, g, f, t, s ja n.

* Rääkima tuttavatele inimestele arusaadavalt.

* Tihti osutama tähelepanu kindlatele esemetele või küsima kindlate esemete järgi neid nimetades.

Kuidas kahe- kuni kolmeaastast last rääkimaõppimise teel toetada?

* Räägi ise selges ja lihtsas keeles, mida lapsel on kerge imiteerida.

* Näita lapsele, et oled tema jutust huvitatud. Korda ja laienda tema lauseid. Näiteks kui laps ütleb: "Ilus lill," saad sina vastata: "Jah, see on ilus lill. See lill on erepunane ja lõhnab hästi. Kas sa tahad seda lille nuusutada?"

* Laienda lapse sõnavara lugedes talle ette raamatuid.

* Nimeta igal raamatuleheküljel esemeid ja kirjelda mida raamatu piltidel näha võib.

* Pane kokku ämbritäis erinevaid esemeid ja lase lapsel üks ese korraga ämbrist välja võtta ja seda eset nimetada. Ise jälle korda ja laienda lapse öeldut: "Jah, see on kamm. Sina ju ka kammid hommikuti juukseid". Kui kõik esemed on ämbrist väljas, õpeta laps neid grupeerima - mänguasjad, riided, joonistustarbed jne.

* Lõika ajakirjadest välja pilte esemetest, mis on lapsele tuttavad, ja kleepige neist koos valmis album. Nimetage esemeid tegevuse käigus kogu aeg ja rääkige nende kasutamisest.

* Vaadake perepilte ja nimetage inimesi, kasutage lihtsaid fraase ja lauseid inimeste tegevuse kirjeldamiseks, näiteks: "Emme ujub basseinis".

* Kirjutage piltide alla lihtsaid fraase, näiteks isa sünnipäeval võetud pildi alla: "Palju õnne issi!" Laps hakkab ajapikku mõistma, et lugemine ja rääkimine on seotud.

* Küsi lapselt küsimusi, millele ta peab vastama pikemalt, kui jah või ei. Näiteks: "Kas sa tahad piima?" ja seejärel: "Kas sa tahad vett?" asemel küsi: "Kas sa sooviksid vett või piima?" Ära jäta ka lapse vastust vastuseta: "Aitäh, et ütlesid! Emme kohe toob sulle piima".

* Jätkuvalt - laulge laule ja mängige mänge, mis arendavad lapse kõneoskust, rütmitunnetust, koordinatsiooni jms.

* Arenda rääkimisoskuse kõrvalt ka lapse mõistmisoskust - mängige näiteks jah-ei mängu. "Kas sa oled poiss?" "Kas see on Zebra?" "Kas sinu nimi on Priit?"

 

Loe ka kuidas arendada lapse kõneoskust esimesel eluaastal ja kuidas arendada 1-2aastase lapse kõneoskust!


Allikas: Ameerika Kõne-Keele-Kuulmise Ühing


Kuidas oled oma kaheaastase lapse kõne arengut toetanud?

eveliiy eveliiy 30. Jun 2014, 21:51

Siin on päris palju häid ideesid, mis tuleks täitsa kasutusse võtta😀
Olen tema sõnu lausetega pikemaks teinud. Kuulame laule ja laulan ise talle😀