Kas samasooliste vanemate pere on lapse jaoks kuidagi halvam kasvukeskkond?

Kas samasooliste vanemate pere on lapse jaoks kuidagi halvam kasvukeskkond?

05. May 2023, 17:42 Emmede Klubi Emmede Klubi

Seoses samasooliste abielu ja ühise lapsendamisõiguse seadustamisega on uuesti esile kerkinud ka arutelu, kas samasooliste vanemate peres kasvamine kahjustab mingil viisil lapsi. Vastus on ei - samasooliste paaride peres kasvavaid lapsi uurides on leitud, et nad ei ole mitte mingil viisil halvemas olukorras kui erinevast soost vanemate peredes kasvavad lapsed.

Viimase paari aastakümne jooksul läbi viidud mitmed uuringud on jõudnud järeldusele, et samasooliste vanemate poolt kasvatatud lapsed arenevad emotsionaalselt, sotsiaalselt ja kognitiivselt sama hästi kui erinevast soost vanemate poolt kasvatatud lapsed. Uuritud on nii laste akadeemilisi saavutusi, vaimset tervist, suhteid vanematega kui ka suhteid eakaaslastega. Samuti ei ole leitud, et samasooliste vanemate lapsed oleksid ise suurema tõenäosusega geid või erineksid sooidentiteedilt heterovanemate lastest.

Lapsed vajavad hoolivat, toetavat, stabiilset ja tervislikku kasvukeskkonda. Kas lapsele sobivat kasvukeskkonda loovad mees, naine, mees ja naine, mees ja mees või naine ja naine, ei mängi sealjuures rolli. Vanemlike teadmiste ja oskuste kvaliteet on lapse arengule oluliselt tähtsam kui lapsevanema sugu või seksuaalne orientatsioon.

Lapsi ei kahjusta seega samasoolised vanemad, vaid hoolimatud vanemad, ebastabiilsed vanemad, väärkohtlemine, vähene tugi jms. Kõike seda esineb paraku massiliselt ka traditsioonilise mudeliga peredes. Lisaks heteropaaridele kasvatavad lapsi ka üksikvanemad, vanavanemad jms. Kõigi peremudelite puhul on olulisim just vanemluse kvaliteet, mitte vanemate vanus, sugu, arv. 

Mõned uuringud, kus on vaadeldud samast soost vanemate laste heaolu:

  1. "Parenting and Child Development in Adoptive Families: Does Parental Sexual Orientation Matter?" (Golombok jt, 2014). Uuring võrdles samasooliste ja erinevast soost lapsendavate vanemate poolt kasvatatud laste psühholoogilist heaolu, enesehinnangut ja perekonnasuhteid. Tulemused näitasid, et laste heaolu seisukohast polnud kahe grupi vahel olulisi erinevusi.

  2. "Lesbian and Gay Parenting: A Comparison of the Adult Children of Lesbian and Gay and Heterosexual Parents" (Fiona Tasker ja Susan Golombok, 1997). Uuriti täiskasvanute psühholoogilist heaolu ja sotsiaalset toimimist, kes olid kasvanud lesbi-, gei- või heteroseksuaalsete vanemate juures. Uurijad ei leidnud olulisi erinevusi osalenute vaimse tervise, enesehinnangu ega sotsiaalsete suhete seisukohalt.

  3. "Children's Gender Identity in Lesbian and Heterosexual Two-Parent Families" (Goldberg, Kashy ja Smith, 2012). Uuriti laste sooidentiteedi arengut lesbide ja heteroseksuaalsete vanemate juures.Uurijad ei leidnud laste vahel olulisi erinevusi nende sooidentiteedi arengu seisukohalt.

  4. "Psychological Adjustment and Family Relationships of Adolescents with Lesbian Mothers: A Systematic Review" (Bos jt, 2013). Vaadati läbi uuringud, mis uurisid lesbidest emade poolt kasvatatud noorukite psühholoogilist heaolu ja perekonnasuhteid. Tulemused näitasid, et need noorukid olid sama hästi kohandunud kui nende eakaaslased erinevast soost vanematega peredest.

Need on vaid mõned näiteid - uuringuid on sel teemal tehtud palju ning uuringute tulemused toetavad järjepidevalt seisukohta, et samasooliste vanemate poolt kasvatatud lapsed ei ole eelduslikult mingil viisil halvemas olukorras kui erinevast soost vanemate poolt kasvatatud lapsed. 

Ainus, mis võib samasooliste vanemate lapsi negatiivselt mõjutada, on teiste inimeste suhtumine - näiteks norimine. Kiusamine on aga kiusaja viga ning tuleb lahendada kiusaja poolelt!