Jaanuaris tõusid puudega laste sotsiaaltoetused

Jaanuaris tõusid puudega laste sotsiaaltoetused

08. Jan 2020, 09:33 Emmede Klubi Emmede Klubi

1. jaanuaril jõustus seadus, mis suurendas puudega laste toetusi. Keskmise ja raske puudega lapse toetus tõusis kaks korda ning sügava puudega lapse toetus kolm korda.

Alates jaanuarist makstakse puudega lapse sotsiaaltoetusi keskmise puudega lapsele 138,08 eurot, raske puudega lapsele 161,09 eurot ning sügava puudega lapsele 241,64 eurot. Varasemalt sai keskmise puudega laps 69,04, raske või sügava puudega laps 80,55 eurot. Uues summas sotsiaaltoetused jaanuarikuu eest maksis sotsiaalkindlustusamet juba välja.

Puudega laste sotsiaaltoetuse tõstmise eesmärk on aidata peredel vähemalt osaliselt katta lapse puudest tulenevad lisakulud. Puudest tulenevad lisakulud on regulaarsed (igakuised) kulud ravimitele, transpordile, abivahendite korrashoiule, majapidamisele, kommunikatsioonivahendite kasutamisele, riietusele ja jalatsitele, mida ei finantseerita ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest.

Sotsiaalkindlustusameti andmetel on 2019. aasta 30. novembri seisuga puudega lapsi Eestis 10560, neist keskmise puudega 3358, raske puudega 6572 ning sügava puudega 630 last.

Puue tuvastatakse lapsel, kellel on püsivad piirangud liikumise, nägemise, kuulmise või kõne valdkonnas; väljakujunenud psüühikahäire, vaimupuue või piirangud muudes funktsioonides (näiteks käeline tegevus). Puude määramisel arvestatakse kättesaadava lisainfoga lapse tervise, piirangute ja hakkamasaamise kohta. Lisainfo võib tulla vanema esitatud taotluselt, rehabilitatsiooniasutusest, haridusasutusest või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt. Puude korduvtaotlemisel võetakse arvesse ka seda, kui tulemuslikud on varasemad sekkumised, kuidas on kulgenud senine ravi ning millised on hetkel terviseandmed.