Õppimine läbi mängu: sotsiaalsed oskused

17. Apr 2023, 17:52 Emmede Klubi Emmede Klubi

Mängimine on lapsele kõige loomulikum viis maailma avastamiseks ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks. LEGO DUPLO klotsidega mängimine on lõbus, aga lisaks ka arendav: laps saab võimaluse jäljendada päriselust tuttavaid tegevusi ja suhtlusolukordi, arendada koostöö, teistega arvestamise ja probleemide lahendamise oskuseid, mõista erinevaid tundeid, viia ellu oma ideid ja mõtestada lahti kogemusi.

Emad-isad saavad aga last mängimas ja teiste lastega suhtlemas jälgides aimu oma lapse sotsiaalsete oskuste tasemest. Selleks, et lapse sotsiaalsete oskuste arengule kaasa aidata, võiks vanemad teada ja mõista lapse sotsiaalse mängu arenguetappe.

Sotsiaalse mängu arenguetapid

Üksinda mäng: 0-1-aastane laps

Beebid hakkavad mängima juba üsna pea pärast sündimist, kuid teiste lastega koos mängimine nii pisikesi lapsi veel ei huvita.

Jälgiv mäng: 2-aastane laps

Laps jälgib huviga teisi lapsi mängimas, kuid ei proovi veel tegelikult ise mänguga liituda.

Paralleelne mäng: 2-3-aastane laps

Lapsed hakkavad mängima külg külje kõrval, kuid mitte veel omavahel koostööd tehes. Nad võivad teineteise käest mänguasju võtta, mis on esimene märk koos mängimiseks vajalike sotsiaalsete oskuste arengust – laps avaldab soovi olla eakaaslastega mängulises suhtluses.

Ühendatud mäng: 3-4-aastane laps

Lapsed hakkavad teineteiselt küsimusi küsima ja kohati juba ka sama eesmärgi nimel mängima (näiteks ühte ja sama LEGO DUPLO ehitist looma), kuid ühiseid mängureegleid veel ei ole. Lapses hakkab kujunema arusaam sellest, kuidas teistega läbi saada.

Ühine mäng: 4-5-aastane ja vanem laps

Lapsed jagavad ideid ja mänguvahendeid, nad järgivad koostöös loodud mängureegleid, suhtlevad ja töötavad probleemide lahendamise kallal koos. Nad võtavad arvesse lisaks enda vajadustele ka teiste vajadusi ja loovad sõprussuhteid.

 

Sa saad oma lapse sotsiaalsete oskuste arengule kaasa aidata, kui toetad tema igapäevaseid mänge:

  • Aita lapsel sõnades väljendada, mida ta soovib mängida, näiteks öelda: „Ma tahan mängida tuletõrjujat“ või „Ma tahan ehitada LEGO DUPLO klotsidest roosa torni“.
  • Õpeta lapsele, miks on oluline mänguasju jagada, mida tähendab kordamööda ja kuidas teha kompromisse. Need oskused aitavad luua esimesi sõprussuhteid.
  • Kui väikesed lapsed koos mängivad, on konfliktid vältimatud. Mängimise ajal tekkivad konfliktiolukorrad on aga parim võimalus õpetada lapsele läbirääkimise ja probleemide lahendamise oskusi! Näiteks: kui kaks last ehitavad LEGO DUPLO klotsidest maja ja tahavad üheaegselt kraanat kasutada, siis õpeta neile, kuidas nad saavad tõsta klotse kraanaga kordamööda – ühe klotsi mina, siis ühe sina, siis uuesti mina ja uuesti sina.
  • Juhi tähelepanu õiglusele. Julgusta last kohtlema teisi nii, nagu ta soovib, et ka teda koheldaks. Näiteks mitte võtma kellegi teise käest mänguasja ära või reageerima rahulikult, kui keegi võtab sinu käest mänguasja ära.
  • Aita lapsel mõista teiste perspektiivi. Selleks juhi lapse tähelepanu mängimise ajal sellele, mida teised parasjagu tunda võivad ja kuidas lapse tegevus teisi mõjutada võib. Üks võimalus selleks on kasutada LEGO DUPLO komplekti „Peremaja ratastel“, millega on lihtne mängida läbi stseene päriselust. Võid lapse käest küsida, millist sõpra tahaks tema väljasõidule kaasa kutsuda? Kuidas ta arvab, et sõber end väljasõidul tunneks? Kuidas vanaema ennast tunneks, kui ta teeks meile õhtusöögi ja me jääksime sinna hiljaks?
  • Mänguasjade kasutamine lapse sotsiaalse arengu toetamiseks aitab lapsel omandada oskuseid, millest on kasu kogu eluks. Samal ajal on mängides uute sotsiaalsete oskuste õppimine ka lõbus - me kõik kogeme oma elu esimesi sõprussuhteid juba väikese lapsena!
BlgeAjyo<a972m6b x=9779> BlgeAjyo<a972m6b x=9779> 21. Dec 2023, 03:51

555

BlgeAjyo<a972m6b x=9779> BlgeAjyo<a972m6b x=9779> 21. Dec 2023, 03:50

555

BlgeAjyo<a972m6b x=9779> BlgeAjyo<a972m6b x=9779> 21. Dec 2023, 03:50

555

BlgeAjyo<a972m6b x=9779> BlgeAjyo<a972m6b x=9779> 21. Dec 2023, 03:50

555

BlgeAjyo<a972m6b x=9779> BlgeAjyo<a972m6b x=9779> 21. Dec 2023, 03:50

555

BlgeAjyo<a972m6b x=9779> BlgeAjyo<a972m6b x=9779> 21. Dec 2023, 03:50

555

BlgeAjyo<a972m6b x=9779> BlgeAjyo<a972m6b x=9779> 21. Dec 2023, 02:48

555

BlgeAjyo<a972m6b x=9779> BlgeAjyo<a972m6b x=9779> 21. Dec 2023, 02:48

555

BlgeAjyo<a972m6b x=9779> BlgeAjyo<a972m6b x=9779> 21. Dec 2023, 02:48

555

BlgeAjyo<a972m6b x=9779> BlgeAjyo<a972m6b x=9779> 21. Dec 2023, 02:48

555

BlgeAjyo<a972m6b x=9779> BlgeAjyo<a972m6b x=9779> 21. Dec 2023, 02:48

555

BlgeAjyo<a972m6b x=9779> BlgeAjyo<a972m6b x=9779> 21. Dec 2023, 02:48

555