Kuidas soodustada lapse loomingulist mõtlemist?

Kuidas soodustada lapse loomingulist mõtlemist?

21. Apr 2021, 08:40 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kuidas toetada laste kujutlusvõimet ja loomingulisust? Selleks piisab, kui laste argiellu juba varakult häid harjumusi juurutada. Pakumegi välja mõningaid nippe ja nõuandeid, kuidas seda kõige hõlpsamini teha.

Loovmõtlemine on miski, mis – nagu mistahes muud oskused – vajab regulaarset arendamist ja harjutamist. Paraku ei arene väärtuslik oskus loovalt mõelda ja seeläbi ka loominguliselt käituda, kui lapsel ei ole selleks juba varakult piisavalt regulaarseid ja süsteemseid stiimuleid. Et areng saaks toimuda, on need aga hädavajalikud.

Iga vanem saab väga hõlpsasti lapse loomingulist mõtlemist ja loovust arendada. Selleks piisab lihtsatest headest tavadest, mida laps saab juba varajases eas järgima õppida ja mille eest on oma vanematele tulevases elus kindlasti tänulik.

Mis on loominguline mõtlemine?

Loominguliselt mõtlemine ning seeläbi loovalt käitumine tähendab, et laps loob midagi omal käel, selmet juba varem nähtut või kogetut taasluua. Niisiis, kui tahame seda väärtuslikku oskust maimikus arendada, peaksime püüdma ekraanide ees veeta nii vähe aega kui võimalik. Kõiksugu seadmed ei jäta lapse kujutlusvõimet stimuleerimata, vaid nüristavad seda sootuks.

Et õppida, näiteks katse-eksitusmeetodil, iseseisvalt igapäevaste olukordade ja probleemidega toime tulema, mitte täiskasvanuid imiteerima või rangeid juhiseid järgima, peab lastel juba varakult olema rohkelt võimalusi loominguliseks mõtlemiseks. Mäng on selleks kõige lihtsam ning ühtlasi ka kõige nauditavam viis, sest mängides areneb laste loomingulisus – oskus, mis osutub ka täiskasvanuelus äärmiselt väärtuslikuks. Mäng on alla seitsmeaastaste laste jaoks üks olulisemaid põhivajadusi, kuid tasub meeles pidada, et see ei ole ainult meelelahutus- ja naudinguallikas. Seejuures annab mäng suurepärase võimaluse loomingulisuse stimuleerimiseks.

Kuidas lapse loovmõtlemist stimuleerida? Mängides!

Kuidas loomingulist mõtlemist stimuleerida? Alustuseks veendudes, et lapsel on võimalik tegeleda kõiksugu nuputamisülesannete, kokkupandavate ehitiste, klotside või pusledega. Muidugi tuleb veenduda, et lelud oleksid lapsele eakohase suuruse ja raskusastmega. Tänu niisugustele mänguasjadele õpivad maimikud ehitama, detaile omavahel kokku sobitama ning neist ehitisi looma. Nii loovad nad nullist uusi asju, tehes seda omal viisil, katse-eksitusmeetodil, selmet midagi lihtsalt taasluua. See aitab lapse loomingulist mõtlemist stimuleerida ning seda seeläbi ka arendada.

Mõnikord tasub aga lasta lapsel mängida ka lihtsate tekkide, patjade, paari karbikese või palliga, et näha, mismoodi ta niisuguste lihtsate argiste esemete ning oma loomingulisuse abil midagi valmis meisterdab. Kas mäletad, kuidas oma lapsepõlves toa tekkidest-patjadest tühjaks vedasid ning nende abil onni või koopa ehitasid? Niisugused mängud on lapse loomingulisusele suurepäraseks kasvulavaks ning, mis on samuti oluline, ka väga lihtsasti kättesaadavad ja soodsad! Siin on võtmesõnaks igapäevaste esemete mitteotstarbeline kasutamine. Näiteks võivad toolid täita olulist rolli majaehitusel, raamatud saada jalatoeks jne. Kõige selle väljamõtlemine jääb lapse kujutlusvõime hooleks.

Ka raamatute lugemine on suurepärane viis lapse loomingulise arengu toetamiseks. Lugemise ajal tasuks ka illustratsioonidele osutada ja küsida, mida on piltidel kujutatud, ning julgustada last vabalt kujutlema, mismoodi võiks lugu tema meelest edasi areneda.

Kõiksugu kunstilis-käelised tegevused, nagu joonistamine, maalimine, voolimine, liimimine, kaunistuste valmistamine jne, on samuti suurepärased tööriistad, kuidas toetada väikeste armsakeste loomingulist arengut. Need annavad lastele võimaluse loovust ja kujutlusvõimet pingevabalt väljendada, oma ideid praktikas rakendada ja tegude koheseid tagajärgi näha.

Needki tegevused aitavad laste loomingulist mõtlemist soodustada:

  • teatritükkide lavastamine, rollimängud, nagu poe-, kodu-, koolimäng jne

  • pillimäng

  • tähenduste avastamine, näiteks sõnamängude kaudu

Anna lapsele piisavalt vabadust, et ta võiks tunda igavust 

Kui soovid lapse loovmõtlemist arendada, anna talle vabadus oma käitumist ise juhtida ning iseseisvalt otsuseid langetada. Pidev kontroll piirab lapsi ja takistab neil end iseseisvana tunda. Selle tagajärjel kaob tema tahe uusi asju proovida ning ümbritsevat maailma avastada.

Ka tasub meeles pidada, et lapsed vajavad loomingulisuse arendamiseks aega. Väga tihe huvitegevuste graafik on päris kindlasti halb mõte ning viib üksnes selleni, et laps tunneb end ülekoormatu ja väsinuna. Et sinu laps saaks loominguliselt areneda, peab tal mõnikord lihtsalt igav hakkama. Jah, just nii, sa ei lugenud valesti – igavus on üks efektiivsemaid viise sundida lapsi oma kujutlusvõimele toetuma, et vaba aja sisustamiseks iseseisvalt tegevusi välja mõelda.

Millised tegurid takistavad laste loomingulist mõtlemist?

Veel on tähtis meeles pidada asjaolusid, mis piiravad lapse loomingulist mõtlemist ning takistavad nii lapsepõlves kui ka edaspidi ellu loominguliselt suhtumast. Lapse ülesannete tema eest täitmine on üks mitmest veast, mida lapsevanemad eneselegi märkamatult teevad. Niisugune lähenemine tekitab lapses tunde, et ta on abitu ega oma enda elu üle kontrolli. Laps, kelle eest vanemad lihtsad toimingud sageli ära teevad, ei otsi selle tagajärjel enam iseseisvaid lahendusi, vaid jääb välisele abile lootma. Probleemilahendamise oskuse ja tahtega ühes kaob ka lapse soov ümbritsevat maailma avastada, sest ta on harjunud tuginema valmislahendustele ja kindlatele juhtnööridele.

Sarnasel moel mõjutab lapsi ka pidev arvustamine ja kriitika. Lase lapsel vigu teha – jätkuva arengu ja isikliku kasvu jaoks on see hädavajalik. Julgusta last erinevaid lahendusi otsima ning riske võtma.

Rangete reeglite pealesurumine, kindlate juhtnööride paikapanemine ning ootuspäraste käitumismustrite määramine on samuti sagedased vead, mida vanemad lapsi kasvatades teevad. Püüa vältida lapsele hinnangute andmist ning ära eelda, et laps peab teistega või teda ümbritseva keskkonnaga sobituma. Anna lapsele tegutsemisvabadus ning õigus ise otsuseid langetada. Õpeta talle kartmatult iseendaks olemist, et ta julgeks erineda ning isiklikke arvamusi häälekalt väljendada.