Palun uurimustöös osaleda, kõigi vastused on olulised.

21. Nov, 11:54

Olen Tartu Ülikooli tudeng Info ja dokumendihalduse erialal. Sel aastal soovin läbida väikelapse kõrvalt seminaritööd teemal "Rasedate ja väikelaste emade kohtlemine töökohal". Selleks palun Teie abi küsimustiku täitmisel, vastused on anonüümsed ja neid kasutan koolitöö eesmärgil. 
Küsimuste korral võib pöörduda minu poole koplimaa@ut.ee või foorumi.
Palun igaühel vastata küsimustikule üks kord.
Kõigi vastused on olulised.

 
Uuringu eesmärgiks on selgitada välja väikelaste emade ja rasedate naiste kohtlemine töökohal. Vastused on anonüümsed ja vajalikud Tartu Ülikooli Info ja…
DOCS.GOOGLE.COM