Liisi kooliblogi: Mida kujutab endast esimese klassi esimese poolaasta matemaatika?

Liisi kooliblogi: Mida kujutab endast esimese klassi esimese poolaasta matemaatika?

15. Jan 2018, 11:06 Liis, Emmede Klubi blogija Liis, Emmede Klubi blogija

Kui Andri veel koolis ei käinud, mõtisklesin tihti selle üle, mida esimeses klassis õpitakse. Muusikaõpetusega olen kursis, kuid teiste ainete koha pealt puudus mul igasugune kogemus. Ma võisin kõike oletada vaid selle põhjal, millised on eelkooli töövihikud ja mida lasteaias viimasel õppeaastal õpetatakse. Ootasin suure huviga päeva, mil saan lapse uusi töövihikuid ja aabitsat rahulikult lehitseda. Järgnevate postituste jooksul soovin nähtut ka Sinuga jagada. Täna kirjutan täpsemalt esimese klassi esimese poolaasta matemaatikast.

Matemaatikas on Andril vaid töövihik, mis on samas ka õpiku eest. Kõige esimese asjana jäid mulle silma elulised ja loogilist mõtlemist nõudvad ülesanded. Kui oma kooli ajal sai matemaatika tunnis korduvalt õpetajalt küsitud, miks ja milleks on vaja seda ja toda õppida, siis Andri vihikut lapates seda küsimust ei tekkinud. Peaaegu täielikult puuduvad  tuimad kordamised ja ühesugused harjutused- kõik õpitav on põimitud mingi elulise probleemi, tekstülesande või pildi ümber.

20180115110938-12104.jpg

20180115110952-46891.jpg

20180115111005-66835.jpg

20180115111018-71501.jpg

20180115111032-77356.jpg

20180115111047-22892.jpg

20180115111100-46790.jpg

Tavaliselt on ülesande kergeim osa tehe, mis lõpus lahendada tuleb, kuid see, kuidas laps tehteni jõuab, nõuab tõsist keskendumist ja loogikat. Seega pean nüüd palju tähtsamaks loogilist mõtlemist ja tööülesandest arusaamise oskust kui kiiret arvutamist. Rohke arvutamise asemel võiks harjutada pigem jooniste, diagrammide ja tabelite lugemisoskust, millele eelkooli töövihikutes peaaegu üldse rõhku ei panda.

20180115111126-39371.jpg

Vihikut lapates jäi koheselt silma ka lõimitus teiste õppeainetega, mis mulle samuti väga meeldis. Matemaatikat õppides saab laps targemaks tõesti igas valdkonnas. Piisavalt on ka värvimisülesandeid.

Viimasena soovin välja tuua minu hinnangul paar keerulisemat ülesannet, mis oleksid võinud olla pigem teise poolaasta vihikus:

20180115111147-20659.jpg

20180115111218-97437.jpg

20180115111232-17978.jpg

Siit ka soovitus neile, kes last alles kooliks ette valmistavad. Keskenduge lapsega tööülesandest arusaamisele, loogilisele mõtlemisele ning elulistele näidetele, mitte kiirele arvutamisoskusele - seda vähemalt esimesel poolaastal Andrilt pole nõutud.